• Lidmaatschap

   

  Download hier het inschrijfformulier 2018 - Dutch/Nederlands

  Download here het subscription form 2018 - English/Engels

   

   

   

  Contributies

  Help de club, de penningmeester en administrateur; betaal je contributie vóór 1 mei 2017!

  Namens het bestuur verzoek ik u vriendelijk na te gaan of u uw betaling al heeft verzorgd en, voor zover nog niet is geschied, dit zo spoedig mogelijk te doen. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met E.P. Knupfer. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL 18 ABNA 054.63.55.064 ten name van de Amsterdamsche Cricket Club te Amstelveen. De contributies voor 2017 per categorie staan vermeld hieronder.

   

   

  Spelende leden € 320,-*

  Spelende leden U23 of in bezit geldige collegekaart € 245,-*

  Jeugd U15-U18 € 200.-*+

  Jeugd U9-U14 €155*+

  Tip&Run (alleen) € 75,-

  Niet-spelende leden € 165,-

  Donateurs € 80,-

  Entreegeld senioren € 50,-

  Entreegeld jeugd € 25,-

   

  LET OP:
  Er worden GEEN acceptgiro's verstuurd. Leden en/of ouders dienen zelf voor tijdige betaling zorg te dragen.

  *ALLE contributies voor spelende leden moeten voor 15 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd. Een boete van €25,-- is van toepassing indien de contributie na 15 mei wordt voldaan.
  +Contributie is inclusief een €20 lunchbijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunch aangeboden aan alle spelers en tegenstanders.

   

  Om over te schrijven zie KNCB en bijgaand formulier

All Posts
×