Return to site

Droomdebuut voor Taku Kusano’s ACC Dream Team tijdens Mancunian Cup

(door Jan Balk, English below) Christiano Ronaldo scoorde bij zijn comeback twee keer voor Manchester United, de pas achttienjarige Britse tennisster Emma Raducan won de US Open, de racewagen van Max Verstappen eindigde bovenop die van Lewis Hamilton tijdens de Formule 1race op het circuit van Monza in Italië en Taku Kusano’s ACC Dream Team veroverde de Mancunian Cup op het Loopveld in Amstelveen. Dat waren zonder enige twijfelde vier belangrijkste sportfeiten van het afgelopen weekend. Dankzijde door Stephan Hannema voor ACC net aangeschafte JBL PartyBox wat het al vroeg super gezellig tijdens de minstens vijfde editie van de Mancunian Cup. Natuurlijk, ACC heeft met het aantrekken van Faf du Plessis, Roy Dias, Heino Kuhn, Ahmed Zulfiqar en Graeme van Buuren in het verleden leuke dingen gedaan met haar geld. Maar nog helemaal nooit is ons bloedeigen contributiegeld zo goed besteed als aan de JBL PartyBox. Wat een waanzinnige sound!   

Favoriet   

Terwijlde muziek heerlijk over het Loopveld klonk, werden de eerste wedstrijdjes van de Mancunian Cup gespeeld. Zo won de Bas van der Heyde Cricket Academy (BvdHCA) van Enjoy Cricket en boekte ACC Dream Team twee fraaie zeges op EBAB en de Monks. Later op de dag verraste het team van Umer Mohammed Manchester is Blue vriend en vijand door het door zichzelf tot favoriet voor de titel benoemde BvdHCA te verslaan. Aangezien Enjoy Cricket, het team van aanvoerder Girish Chauhan, op zijn beurt weer van Manchester is Blue had gewonnen, waren er in poule A pardoes drie teams met hetzelfde aantal punten gelijk geëindigd terwijl alleen de nummer 1 naar de finale mocht. Het is in de rijke historie van de Mancunian Cup dan ook nog nooit zo spannend geweest als afgelopen zaterdag.  Uiteindelijkbleek aanvoerder en groot cricketbrein Girish Chauhan de regels veel beter bestudeerd te hebben dan Bas van der Heyde. Girish had er al lang rekening mee gehouden dat het aantal van het bat gescoorde runs gedeeld zouden worden door het verloren aantal wickets en dat de hoogste uitkomst van deze som bij een gelijke stand de doorslag zou geven. Enjoy Cricket plaatste zich dan ook voor de finale tegen het ijzersterke ACC DreamTeam van clubcoach Taku Kusano.   

Fantastisch 

In de finale was ACC Dream Team oppermachtig. Dit was onder meer te danken aan de geweldige Andre Agassi pruik, die speler Mark Mulready had opgezet. De wilde haren van de normaal kale manager van ACC 1 boezemden een dermate groot ontzag in dat de spelers van Enjoy Cricket eigenlijk geen moment in de wedstrijd zaten. Zelfs de fantastisch bowlende Hannah Alblas kon de nederlaag van het prima spelende team van Girish Chauhan niet verhinderen.   

ACC Dream Team had de eindzege voornamelijk te danken aan de uitgekiende manierwaarop Taku Kusano zijn ijzersterke team had samengesteld. Omdat er geen twee spelers van hetzelfde elftal van ACC in een team mochten zitten tijdens de Mancunian Cup, had onze clubcoach Cameron Burnett het hele seizoen uit het eerste elftal gelaten zodat hij als speler zonder eigen ACC elftal samen met onze topper uit het eerste Chris Knoll in ACC Dream Team mocht uitkomen. Burnett groeide uit tot een van de uitblinkers van de Mancunian Cup en maakte er twee keer meer dan 30 retired. Daarnaast pakte de selectie van de uitstekend spelende Chris Greogry, die er ook een keer 30 retired maakte, eveneens uitstekend uit.   

broken image

Shashank Suresh, Jake White, Sushant Tiwari, Chris Gregory, CameronBurnett, Chris Knoll, Taku Kusano en Mark Mulready (vlnr) van ACC Dream Team vierenfeest na het winnen van de Mancunian Cup. Foto: Stephan Hannema   

Hoogtepunten 

De door Rick Thorburn weer fantastisch georganiseerde Mancunian Cup was verder zonder enige twijfel weer een ouderwetse aaneenschakeling van hoogtepunten. Neem de waanzinnige vang van Guy Pathak waarmee hij de wedstrijd voor BvdHCA tegen Enjoy Cricket won. Ook de bal die in het verre veld door Beau te Boekhorst op weergaloze wijze werd doorgekopt naar een teamgenoot van EBAB sprak tot de verbeelding. Daarnaast nam Mayank Mohan Sharma twee prachtige clean bowleds in één over. En de hoed van Randy Alvez was uiteraard ronduit schitterend.   

De dank gaat verder vooral uit naar het team van Jade en Jose, die voor de heerlijke hapjes en drankjes hebben gezorgd, en Jana Vervelde die spontaan na de finale alle vlaggetjes heeft opgehaald. Of het na afloop verder nog gezellig was? Ja natuurlijk! Met dank aan de fantastische JBL PartyBox, waaruit tot diep in de nacht de favoriete nummers van alle aan wezigen klonken. De helaas te vroeg overleden Stan Fletcher, die volgens de overlevering de Mancunian Cup ooit bedacht heeft, zong van boven zonder twijfel zijn eigen favoriete song ‘I did it my Way’ luidkeels mee en zag dat het goed was. Volgend jaar weer!   

Hoogtepunten 

Shreyas Potdar 30*  

Aryan Kumar 30* 

Raviraj Gundetty 30* 

Chris Knol 30* 

Quincy Brouwer 29* 

Cameron Burnett 32* en 35* 

Chris Gregory 30*   

broken image

De wilde haren van de doorgaans kale manager van ACC 1 Mark Mulready jaagden in de finale de spelers van Enjoy Cricket de stuipen op het lijf. Foto:Rick Thorburn    

Dream debut for Taku Kusano's ACC Dream Team during Mancunian Cup 

(by Jan Balk) Christiano Ronaldo scored twice for Manchester United on his comeback, the just eighteen-year-old British tennis star Emma Raducan won the US Open, Max Verstappen's race car finished on top of Lewis Hamilton's during the Formula 1 race at the Monza circuit in Italy and Taku Kusano's ACC Dream Team captured the Mancunian Cup at the Loopveld in Amstelveen. Those were without a doubt four most important sporting facts of the past weekend. Thanks to the JBL PartyBox recently purchased by Stephan Hannema for ACC, it was super swinging early on during the fifth edition of the Mancunian Cup. Of course, ACC has spent wisely with her money in the past by attracting Faf du Plessis, Roy Dias, Heino Kuhn, Ahmed Zulfiqar and Graeme van Buuren. But our very own contribution money has never been so well spent as on the JBL PartyBox. What an amazing sound! 

Favorite

While the music sounded wonderful over the Loopveld, the first games of the Mancunian Cup were played. For example, Bas van der Heyde Cricket Academy (BvdHCA) beat Enjoy Cricket and ACC Dream Team recorded two nice victories over EBAB and the Monks. Later in the day, Umer Mohammed's Manchester is Blue team surprised friend and foe by beating the self-titled favorites BvdHCA. Since Enjoy Cricket, the team of captain Girish Chauhan, had in turn won against Manchester is Blue, three teams had ended in a draw in group A with the same number of points, while only the number 1 was allowed to go to the final. In the rich history of the Mancunian Cup, it has never been more exciting than last Saturday. In the end, captain and great cricket brain Girish Chauhan turned out to have studied the rules much better than Bas van der Heyde. Girish had long anticipated that the number of runs scored from the bat would be the deciding factor in the event of a tie. Enjoy Cricket therefore qualified for the final against the strong ACC DreamTeam of club coach Taku Kusano.

Fantastic

In the final, ACC Dream Team was supreme. This was partly due to the amazing Andre Agassi wig, which player Mark Mulready had put on. The wild hair of the normally bald manager of ACC 1 inspired such awe that the players of Enjoy Cricket were not really in the game for a moment. Even the fantastic bowling Hannah Alblas could not prevent the defeat of the great playing team of Girish Chauhan.

ACC Dream Team owed the overall victory mainly to the clever way in which Taku Kusano had assembled his strong team. Because no two players from the same ACC team were allowed to play on a team during the Mancunian Cup, our club coach had left Cameron Burnett out of the first team all season so that he, as a player without his own ACC team, together with our top player from the first Chris Knoll was allowed to play in ACC Dream Team. Burnett went on to become one of the star performers in the Mancunian Cup, having retired more than 30 twice. In addition, the selection of the excellent playing Chris Greogry, who also retired 30 , was also excellent.

Highlights

The Mancunian Cup, once again fantastically organized by Rick Thorburn, was without a doubt another old-fashioned succession of highlights. Take Guy Pathak's insane catch that won the match for BvdHCA against Manchester is Blue. The ball that Beau te Boekhorst headed in the far field in an unparalleled way to an EBAB teammate also appealed to the imagination. In addition, Mayank Mohan Sharma took over two beautiful clean bowls in one over and Randy Alvez's hat was, of course, gorgeous.

Special thanks go to the catering team of Jade and Jose, who provided the delicious snacks and drinks, and Jana Vervelde, who spontaneously collected all the flags after the final. Was it still fun afterwards? Yes of course! Thanks to the fantastic JBL PartyBox, from which everyone's favorite songs sounded until late into the night. The unfortunately prematurely deceased Stan Fletcher, who according to tradition once invented the Mancunian Cup, without a doubt sang his own favorite song 'I did it my Way' from above and saw that it was good. Next year again!

Highlights

Shreyas Potdar 30*

Aryan Kumar 30*

Raviraj Gundetty 30*

Chris Knol 30*

Quincy Brouwer 29*

Cameron Burnett 32* en 35*

Chris Gregory 30*