Return to site

Help mee met de evaluatie van het jeugdcricket

Beste Jeugd coördinatoren en contactpersonen jeugdcricket,

Ter afronding en evaluatie van het seizoen 2022 hebben we een enquete opgesteld. Deze enquete is bedoeld voor:

Jeugd coördinatoren

Club contact personen jeugd

Spelers (kunnen de vragen samen met een ouder invullen)

Overige/andere

In de enquete richten we ons op evalueren van de competitie van afgelopen jaar (indoor en outdoor) maar ook op de huidige situatie van jeugd op de vereniging en de ontwikkeling van jeugd.

Deze enquete is ook voor verenigingen die op dit moment geen jeugdteams in de competitie heeft. Aan hen de vraag in te vullen als ‘andere’. We hopen op deze manier een beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van jeugdcricket bij alle verenigingen in Nederland.

Aan alle jeugd coördinatoren het verzoek om de link van de enquete te delen met teamleiders, ouders, jeugdleden en andere desbetreffende belangrijke personen met betrekking tot jeugdcricket op uw vereniging.

Deadline voor het insturen van de vragenlijst is vrijdag 21 oktober middernacht.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

=====================================================

English

Dear youth coordinators and contact persons youth cricket,

To finalise and evaluate the youth season of 2022 we set up a survey. This survey is meant for:

Youth coordinators

Club contact persons youth

Slayers (can answer the questions together with a parent)

Others

In this survey we focused on evaluating this years the completion (indoor and outdoor) but we also focus on the current situation of

youth cricket at the clubs and the development of youth.

This survey is also for clubs that don’t have youth teams in the competition at the moment. We would like to ask them to fill in the

survey as ‘other’. This way we hope to get a better view on development of youth cricket at all clubs in The Netherlands.

To all youth coordinators the request to share the link of the survey with their teamleaders, parents, youth members and other important

people regarding youth cricket at your club.

Deadline for sending in the survey is midnight Friday 21st October.

Thanks in advance,

Kind regards

Lotte Heerkens | Medewerker Participatie Jeugd & Vrouwen cricket

KNCB (Royal Netherlands Cricket Association)

E: lotte.heerkens@kncb.nl | M: +31 (0)6 460 77 060