Return to site

Het nieuwe seizoen nadert met rasse schreden……

(ENGLISH BELOW)

[door Observer] Daar waar wij in ons vorige verslag konden vermelden dat reeds vanaf medio februari buiten op de velden werd gecricket, liepen de temperaturen in maart steeds verder op en was de zon dagelijks onafgebroken aanwezig. Records in de natuur sneuvelden opnieuw. Dus werd en wordt er nog steeds hevig onderling gecricket op ons Loopveld.

Zondag jl. waren er zelfs ook gasten. Ons ACC 3 nam het op tegen Hilversum en schotelde de bezoekers een totaal van 189 runs voor. Met 40/4 leken onze mannen goed op weg naar de winst.

Inmiddels is er ook een squad voor ACC 1 samengesteld. Er wordt stevig getrained want er wacht een pittig seizoen. Onder druk van de gehavende COVID seizoenen 2020/21 is de TOPKLASSE met de promotie van Kampong en Salland uitgebreid naar 12 teams. Om dat overtal weer af te bouwen zal in 2022 versterkte degradatie plaats vinden. De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks, terwijl de nummer 10 het met de kampioen van de Hoofdklasse moet opnemen voor de laatste plaats.

Ook de structuur van de TK zal dit jaar anders zijn. Er wordt gespeeld in 2 poules van 6 teams. Poule A zal bestaan uit: ACC – HBS – HCC – Punjab – Sparta – Kampong. Poule B uit: Excelsior – VCC – VRA – VOC – Dost – Salland. Elke groep speelt uit en thuis tegen elkaar, dus 10 wedstrijden. Daarna komen de 3 bovenste teams uit elke poule in een kampioenspoule en evenzo de onderste 3 uit elke poule in de degradatiepoule. De reeds verworven punten gaan mee. Op dat 2e deel van de competitie zullen wij hier niet verder ingaan, want de definitieve reglementen voor het komende seizoen zijn  nog niet gepubliceerd op de KNCB website. En we willen dat wel zwart op wit zien na de turbulente ervaring van vorig jaar. Maar reken er op dat het een heel spannende strijd gaat worden. T20 start op 25 juni, waarbij ACC in een poule zit met Quick Hg. – HCC en Qui Vive. Voor beide competities heeft onze Technische Commissie, onder leiding van Mark Mulready,  een ambitieuze doelstelling neergezet: “our aim for season 2022 is not to survive, but to thrive, and do everything possible to challenge for trophies in 2022.” Onze nieuwe buitenlandse Pro wordt Thomas Hobson (27) en hij wordt half april verwacht te arriveren. Deze Zuid Afrikaanse cricketer kwam de laatste jaren uit voor het provincie team van Limpopo. Hij is een all rounder die in zijn team tevens de rol van aanvoerder had. In een vluchtige blik over dit seizoen namen wij enkele forse batting prestaties waar, waaronder een century. Voor 20 overs bowlen in meerdaagse wedstrijden draait hij zijn hand niet om. Het oefen programma voor ACC 1 in de maand april ziet er als volgt uit: Zondag 3 april         EXCELSIOR     UIT     Zondag 10 april       V.C.C.               UIT Zaterdag 16 april     EINDHOVEN  Thuis Het competitie programma voor april en mei is als volgt vastgesteld:

Zaterdag    23 april    ACC  -  HBSZaterdag    30 april    ACC  -  Sparta Zondag       1   mei    Punjab -  ACC Zaterdag     7   mei    ACC  -  Kampong Zaterdag     14 mei    ACC  -  HCC Zaterdag     21 mei    HBS -  ACC Donderdag  26 mei Sparta -  ACC Zaterdag     28 mei  ACC  -  Punjab Wij wensen spelers en staf van ACC 1 veel succes en vooral ook plezier in het nieuwe seizoen 2022. !

(by Google translate) [by Observer] Where in our previous report we could mention that already from mid-February outdoor cricket was played on the fields, in March the temperatures rose more and more and the sun was present uninterruptedly on a daily basis. Records in the natural world were once again being broken. So there was and still is fierce cricket on our walking field.On Sunday there were even guests. Our ACC 3 took on Hilversum and presented the visitors with a total of 189 runs. With 40/4, our men seemed well on their way to victory. Meanwhile, a squad for ACC 1 has been assembled. They are training hard, as a tough season awaits. Under pressure from the battered COVID seasons 2020/21, the TOPKLASSE has expanded to 12 teams with the promotion of Kampong and Salland. To reduce that surplus again, enhanced relegation will take place in 2022. The numbers 11 and 12 will be directly relegated, while the number 10 will compete with the champion of the premier league for the last spot. The structure of the TK will also be different this year. There will be played in 2 pools of 6 teams. Pool A will consist of: ACC - HBS - HCC - Punjab - Sparta - Kampong. Pool B from: Excelsior - VCC - VRA - VOC - Dost - Salland. Each group will play each other away and at home, so 10 games. After that, the top 3 teams from each pool will enter a championship pool and similarly the bottom 3 from each pool will enter the relegation pool. The already acquired points will go with them. We will not go into that 2nd part of the competition here, as the final rules for the coming season have not yet been published on the KNCB website. And we do want to see that in black and white after the turbulent experience of last year. But count on it being a very exciting battle. T20 starts on June 25, with ACC in a pool with Quick Hg. - HCC and Qui Vive. For both competitions, our Technical Committee, led by Mark Mulready, has set an ambitious goal: "our aim for season 2022 is not to survive, but to thrive, and do everything possible to challenge for trophies in 2022." Our new foreign Pro will be Thomas Hobson (27) and he is expected to arrive in mid-April. This South African cricketer played for the Limpopo provincial team in recent years. He is an all rounder who also had the role of captain in his team. In a cursory glance over this season, we observed some hefty batting performances, including a century. He does not shy away from 20 overs of bowling in multi-day matches. The practice schedule for ACC 1 in the month of April looks as follows: Sunday    3   April    EXCELSIOR    AWAY    Sunday    10 April    V.C.C.              AWAY Saturday  16 April    EINDHOVEN  Home The league schedule for April and May has been set as follows: Zaterdag    23 april    ACC  -  HBS Zaterdag    30 april    ACC  -  Sparta Zondag       1   mei    Punjab -  ACC Zaterdag     7   mei    ACC  -  Kampong Zaterdag     14 mei    ACC  -  HCC Zaterdag     21 mei    HBS -  ACC Donderdag  26 mei   Sparta -  ACC Zaterdag     28 mei    ACC  -  Punjab We wish players and staff of ACC 1 the best of luck and, most importantly, fun in the new 2022 season.on.