Return to site

Inschrijven scoringscursussen KNCB voor komend voorjaar

[door Ingrid van der Elst, KNCB] Ook in het voorjaar van 2019 organiseert de KNCB weer diverse scoringscursussen. Tevens is er de mogelijkheid om een Online Introductiecursus van de ECB ACO (Association of Cricket officials) te doen.

 

Voor alle informatie hierbij de link naar de scorer cursuspagina op de
KNCB website: https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkncb.nl%2Fkncb-cursus%2Fofficials-opleidingen%2F&data=02%7C01%7C%7C6089db3f12a749c7efff08d656dd4ad0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636791905766294517&sdata=LZuyxYCgj%2FNgOY1zlw8mLr5K53ce9jAJMvJ8a0hJH8w%3D&reserved=0

Als u met uw cursor op het menu Cursussen staat, vindt u onder het
uitrolmenu tevens tabs met informatie over coach/trainer en umpire
cursussen. Voor de umpire cursussen worden de data nog nader
bekendgemaakt. Daarover volgt in een later stadium een apart bericht.