Return to site

Karel van Osch overleden

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden

op 10 Januari 2023 op de leeftijd van 84 jaar van

Karel van Osch 

Oud voorzitter, Erelid en Fifty Not Out lid van ACC

Wij betuigen onze oprechte deelneming en wensen zijn vrouw DiDiAnne en overige naaste familie en vrienden veel sterkte de komende tijd.

Wim Pielage - voorzitter
Ernst-Pieter Knüpfer - secretaris

De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 17 januari om15:00 uur in Lisse.

Adres: Crematorium Duin en Bollenstreek, Achterweg-Zuid, Lisse