Return to site

Practige 100 van Arav Mishra en ruime zege voor ACC 2

ENGLISH BELOW

[door Stephan Hannema] Zoals het er nu uitziet wordt het voor mij en de selectiecommissie een lastig seizoen. En dan niet lastig zoals voorgaande jaren, maar lastig omdat er keuzes gemaakt moeten worden. Dit jaar is er veel talent binnen de selectie van ACC 1 en 2. En kan er geselecteerd worden op het gebied van training, inzet, attitude en cijfers. Hierdoor kan het opleidingsteam ook echt het opleidingsteam zijn. Jong talent die wordt opgeleid door een aantal ouwe rotten.

Verheugd was ik dan ook om afgelopen zaterdag mijn eerste wedstrijd weer te kunnen spelen. Uit HBS stond op het programma. Hoge scores op het kunstgrasveld is daar ook niet ongewoon. Maar ik ging als trotse aanvoerder de lunch in.Het zonnetje scheen en met een beetje zeewind door de haren zijn we erg solid gestart met de eerste innings. ACC aan bat. De sleutel tot succes op kunstgras is plaatsen. Langs de fielder betekende in veel gevallen een boundary. Heel beheerst werden door Brendin en Ajit (19) de eerste runs op het bord gezet. Voor Saffie Brendin Scholtz (ook wel de B& van Bed&Breakfast) resulteerde dit in zijn eerste half century van het seizoen (51). 

Vervolgens was het tijd voor een van onze jonge talenten. En wat was dit genieten zeg. Met ongelofelijk positief batten liet Arav Mishra (100) zijn talent zien. Beheerste blocks werden opgevolgd door mooie schoten. Het was een aardige klus voor de bowlers, want zowel goede als slechte ballen werden afgestraft. Hard afgestraft met mooie vieren en keiharde zessen (SR 136). Zijn eerste century voor ACC 2 werd daarmee een feit. Complimenten! Voor een groot deel van de innings werd Arav bijgestaan door een van onze ouwe rotten; Rehan Younis. Een partnership van 122 runs en ook een mooie 58 voor Rehan. Met 293 op het bord ging ACC met een goed gevoel een broodje eten. We gingen goed van start met de tweede innings en we hebben de winst gecontroleerd binnen gehaald. Er werd over het algemeen netjes gebowld en we stonden goed te fielden! Maar mannen, we moeten echt aan de slag met onze extra’s (35)! ACC 293 v 7 Brendin Scholtz 51, Arav Mishra 100, Rehan Younis 58 en Quincy Brouwer 23. Jellema 1-55-7, Raad 2-54-8, Jaman 2-65-7 en Oosterom 1-28-4 HBS 206 v 7 Ahmed 88 en Oosterom 24*. Arav Mishra 1-26-5, Vish Nagaraj 1-38-8, Arnav Mishra 2-41-8, Haydar Ghairat 1-16-5 en Dagan Bland 1-27-4.

broken image

(ENGLISH - Deeple Translation)

[by Stephan Hannema] As it looks now, it will be a difficult season for me and the selection committee. And not difficult like previous years, but difficult because choices have to be made. This year there is a lot of talent within the selection of ACC 1 and 2. And we can select in the areas of training, commitment, attitude and grades. This allows the training team to really be the training team. Young talent being trained by a number of old hands.

I was therefore delighted to be able to play my first match again last Saturday. From HBS was on the program. High scores on the artificial turf is not uncommon there. But I went into the lunch as proud captain.The sun was shining and with a little sea breeze through the hair we started the first innings in a very solid way. ACC at bat. The key to success on artificial turf is placement. Past the fielder meant in many cases a boundary. Brendin and Ajit (19) put the first runs on the board in a very controlled way. For Saffie Brendin Scholtz (aka the B& of Bed&Breakfast) this resulted in his first half century of the season (51). 

Then it was time for one of our young talents. And what a joy this was. With incredibly positive batting, Arav Mishra (100) showed his talent. Controlled blocks were followed up with beautiful shots. It was quite a job for the bowlers, as both good and bad balls were punished. Punished hard with beautiful fours and rock-hard sixes (SR 136). His first century for ACC 2 was thus a fact. Compliments! For a large part of the innings Arav was assisted by one of our old hands, Rehan Younis. A partnership of 122 runs and also a nice 58 for Rehan. With 293 on the board, ACC went for a sandwich with a good feeling. We got off to a good start with the second innings and we controlled the win. We were generally bowling well and fielding well! But guys, we really need to work on our extras! ACC 293 v 7 Brendin Scholtz 51, Arav Mishra 100, Rehan Younis 58 and Quincy Brouwer 23. Jellema 1-55-7, Raad 2-54-8, Jaman 2-65-7 and Oosterom 1-28-4 HBS 206 v 7 Ahmed 88 and Oosterom 24*. Arav Mishra 1-26-5, Vish Nagaraj 1-38-8, Arnav Mishra 2-41-8, Haydar Ghairat 1-16-5 and Dagan Bland 1-27-4.