Return to site

Versterkte VVV selectie geeft Zami enorm pak slaag op ‘t Loopveld

[door de Zamiaan] (Engelse vertaling volgt) Zami uiteindelijk weer met beide beentjes op de grond. Mag je wel zeggen. Thuis, op veld 1 nog wel. Het vernieuwde Zami team had dit seizoen een prima reeks neergezet nadat de competitie van start was gegaan. Ongeslagen na 6 wedstrijden. En er werd al gedroomd van een ongeslagen kampioenschap want wie kon dit sterrenteam stoppen. Er werd volop over de behaalde prestaties gecommuniceerd en dus ook op de social media.

Het was dan ook niet raar dat het nieuws over dit team ook in Amsterdam Noord aan kwam bij de cricketers van VVV. En bij VVV lopen veel oude bekende van de Zami spelers rond. Dus het is wel duidelijk dat de communicatielijntjes open stonden en het vuurtje werd opgestookt.

VVV trok haar plan, zij zouden die mannen van de Zami wel eens even op hun plaats zetten. Er werd een extra sterke selectie opgesteld voor de wedstrijd tegen ACC. Spelers uit het 1e (Hoofdklasse) en 2e (1e klasse) van VVV werden erbij gehaald, meestal goede bekenden van onze Zami spelers, maar wel van een ander niveau.

Over de wedstrijd kunnen we vrij kort zijn. VVV was veel te sterk. Zij maakte 217 runs in 30 overs voor het verlies van 3 wickets. Oud ACC (jeugd) speler Shahru Akthar mepte er 106 bij elkaar, een goede warming up voor zijn wedstrijd met VVV 1 op zondag.

Het fielden van de Zami (die vorige week nog alle vangen pakten) hielp ook niet mee. Te veel vangen werden gemist en opvallend door spelers die daar normaal geen moeite mee hebben.

Als de vangen gepakt waren had de score er misschien iets dragelijker uit gezien, maar veel had het vermoedelijk niet uitgemaakt. VVV had nog genoeg batting power achter de hand.

De lunch was weer prima en een beetje aangevuld met een lekkere curry van de Punjab Expres, dit keer Indiase kaas met spinazie, smullen!!

Over het batten van de Zami wil ik niet te veel kwijt. Laatste wicket viel in de laatste over, dus alle overs gebruikt. ACC 128 all-out. 8 spelers clean bowled !! Voornamelijk op slow bowlers (van een hoger niveau).

Het was alles bij elkaar een verhelderende ervaring. Hoge bomen vangen veel wind. En als je hoog van de toren blaast… En nog veel meer zegswijzen kunnen van toepassing zijn. Conclusie ACC Zami doet het prima op het Zami niveau, maar daar boven hebben ze nog weinig te zoeken.

Komend weekeind de seizoen afsluiter tegen het sterke en gezellige team van Rood-Wit. Als het weer mee zit wordt dit zeker een top dag die wellicht nog wordt afgesloten met een lekkere maaltijd.

Engelse vertaling

Reinforced VVV selection gives Zami a huge beating at Het Loopveld

 

[by the Zamiaan] Again with both legs on the ground at the end of our home match, on our first ground. The renewed Zami team had put in a great series this season after the competition had started. Unbeaten after 6 games.

 

And they already dreamed of an unbeaten championship because who could stop this star team. There was plenty of communication about the achievements and therefore also on social media.

It was therefore not surprising that the news about this team also reached the cricketers of VVV in Amsterdam Noord. And many old acquaintances of the Zami players are walking around at VVV. So it is clear the communication lines were open and the fire was kindled.

 

VVV drew up its plan, they would put those men of the Zami back in their place. An extra strong selection was drawn up for the match against ACC. Players from the 1st (hoofdklasse) and 2nd (1st class) of VVV were brought in, usually good acquaintances of our Zami players, but of a different level.

 

We can be quite brief about the game. VVV was much too strong. They made 217 runs in 30 overs for the loss of 3 wickets. Former ACC (youth) player Shahru Akthar made 106, a good warm-up before his match with VVV 1 on Sunday.

 

The fielding of the Zami (who took all the catches last week) didn't help either. Too many catches were missed and noticeable by players who normally have no problem with that. If the catches had been taken, the score might have looked a bit more bearable, but it probably wouldn't have mattered much. VVV still had enough batting power to hand.

 

The lunch was fine again and a bit supplemented with a tasty curry from the Punjab Expres, this time Indian cheese with spinach, feast!

 

I don't want to say too much about batting the Zami. Last wicket fell in last over, so all overs used. ACC 128 all-out. 8 players clean bowled !! Mainly on slow bowlers (of a higher level).

 

All in all, it was an enlightening experience. Tall trees catch a lot of wind. And if you blow high from the tower … And many more phrases can apply.

 

Conclusion ACC Zami is doing fine at the Zami level, but above that they have little to look for.

 

This weekend the season will close against the strong and pleasant team of Rood-Wit. If the weather is fine, this will certainly be a great day that may be concluded with a nice meal.