Return to site

Vooruitblik: Mei 2023 het cricketseizoen gaat weer helemaal los. Alle teams in actie!      

(English below)

Komend weekend zal het cricketseizoen in alle hevigheid losbarsten en voor ACC-1 staat de vierde wedstrijd al op het programma.

Wat staat ons allemaal te wachten. Voor alle teams staan competitie wedstrijden op de planing. Hopelijk gaat veldbeschikbaarheid geen roet in het eten gooien.

ACC 1

Het eerste team heeft een valse start gehad dit seizoen. De eerste wedstrijd tegen HBS verregende helaas terwijl ACC goed voor de dag was gekomen in het veld.

 

broken image

 

broken image

Gekleed in de nieuwe tenues met sponsors Golden Tulip Restaurant en Natural Oriental Fresh Foods werd HBS onder controle gehouden. Maar na 46 overs in 144 runs was de regen de grote spelbreker. Het afgelopen weekend stonden twee wedstrijden op het programma die beide kansloos verloren werden. Uit bij Punjab kwamen we niet verder dan 125 runs, waarvan Thomas er 54 maakte). Dit totaal was geen probleem voor Punjab.

Zondag kwam VOC op bezoek. En de mannen uit Rotterdam hadden er zin in 321 runs!! Vooral Max O’Dowd gaf een batting masterclass en maakte 186 runs. De captain van het Nederlands elftal Scott Edwards deed met 74* ook een flinke duit in het zakje.

ACC faalde aan bat collectief en om half vijf kon het kleine beetje publiek naar huis.

Zaterdag komt Sparta op bezoek, dat een behoorlijke seizoen start heeft gehad. Dus ACC moet aan de bak. We verwachten dat Heino en zijn mannen er op gebrand zijn om nu het ware gezicht te laten zien. En hierbij kunnen ze alle steun goed gebruiken. Dus kom langs en maak kennis met het ACC-1 van 2023.

De verregende wedstrijd tegen HBS stond opnieuw ingepland voor zondag 7 mei. Maar de laatste berichten van de KNCB melden nu zondag 14 mei omdat het Ned A team een trip naar Engeland heeft.

ACC 2

Het volledig vernieuwde 2e elftal wil onder aanvoering van Gurlabh eindelijk de overgangsklasse verlaten. Zaterdag gaan ze op bezoek bij Qui Vive voor de eerste wedstrijd. Hopelijk zal de gedegen seizoen voorbereiding direct het gewenste resultaat opleveren.

ACC Zami

Het team van Umer start het seizoen zaterdagmiddag met een wedstrijd tegen VCC. Dus zaterdagmiddag gezellig druk op ACC

ACC Jeugd

Zondag staan er ook voor ACC jeugd teams de eerste wedstrijden op het programma.

ACC U17 speelt tegen VVV, start 9:00 uur. Locatie wordt nog bekend gemaakt.

ACC U15 ontvangt om 9:00 VCC op het Loopveld.

ACC U13 ontvangt om 9:00 Salland op het Loopveld.

ACC U11 gaat op bezoek bij Bloemendaal

Voor alle teams zal het vooral weer zoeken zijn naar de mogelijkheden van de nieuw samengestelde teams. En natuurlijk cricket plezier.

ACC 3

Het kampioensteam van Mudi moet het nu in de tweede klasse laten zien en krijgt zondag VVV op bezoek. De kern van het derde is gelijk gebleven aangevuld met een paar nieuwe gezichten

ACC 4

Ook het vierde speelt een klasse hoger en begint het jaar op zondag met een lange reis richting Deventer voor de openingswedstrijd tegen Salland. Girish en zijn mannen zijn al weken in training en hebben voor zichzelf de lat lekker hoog gelet.

ACC 5

Het vijfde van ACC speelt in de 3e klasse met een elftal met veel nieuwe gezichten. Het team van Sheddy (Jaghit) is geformeerd rond een aantal spelers van vorig seizoen aangevuld met een aantal teruggekeerde en nieuwe leden. Ook dit team van ACC heeft een gezonde prestatie ambitie.

Zij gaan de zelfde reis maken als ACC-4 op zondag richting Salland.

ACC Zomi

Bij de Zomi heeft Ezzat het stokje nu officieel overgenomen van Bart en moet alles in goede banen leiden. Bart was tijdens een Egyptisch intermezzo tot de conclusie gekomen dat 4 jaar captaincy genoeg was.

Zondag kan Ezzat tegen en bij CCG laten zien dat Bart de juiste keus heeft gemaakt.

 

Looking ahead: May 2023 the cricket season is going wild again. All teams in action!

 

The cricket season will kick off in full force next weekend and the fourth game is already scheduled for ACC-1.

What awaits us all. Competition matches are scheduled for all teams. Hopefully field availability won't throw a spanner in the works.

ACC-1

The first team has had a false start this season. The first game against HBS unfortunately rained out while ACC had made a good appearance in the field.

Dressed in the new uniforms with sponsors Golden Tulip Restaurant and Natural Oriental Fresh Foods, HBS was kept under control. But after 46 overs in 144 runs, the rain was the big bummer.

Last weekend, two games were scheduled, both of which were lost without a chance. Out at Punjab we got no further than 125 runs, of which Thomas made 54). This total was not a problem for Punjab.

On Sunday, VOC came to visit. And the men from Rotterdam were looking forward to 321 runs!! Especially Max O'Dowd gave a batting masterclass and made 186 runs. The captain of the Dutch national team Scott Edwards also made a big contribution with 74*.

ACC failed at bat collectively and at half past five the small crowd could go home.

Sparta will visit on Saturday, which has had a decent start to the season. So ACC has to get to work. We expect that Heino and his men are eager to show the true face now. And they can use all the support for this. So come along and meet the 2023 ACC-1.

The rain-soaked game against HBS was rescheduled for Sunday, May 7. But the latest reports from the KNCB now report Sunday 14 May because the Ned A team has a trip to England.

ACC-2

The completely renewed 2nd team, led by Gurlabh, finally wants to leave the transition class. On Saturday they will visit Qui Vive for the first game. Hopefully the thorough season preparation will immediately yield the desired result.

ACC Zami

Umer's team will start the season on Saturday afternoon with a game against VCC. So Saturday afternoon pleasantly busy at ACC

ACC Youth

On Sunday, the first matches are also scheduled for ACC youth teams.

ACC U17 plays against VVV, starts at 9:00 AM. Location is yet to be announced.

ACC U15 receives at 9:00 VCC on the Loopveld.

ACC U13 will receive Salland on the Loopveld at 9:00 am.

ACC U11 is visiting Bloemendaal

For all teams, it will mainly be a search for the possibilities of the newly composed teams. And of course cricket fun.

ACC-3:

Mudi's champion team now has to show it in the second division and will receive a visit from VVV on Sunday. The core of the third has remained the same, supplemented with a few new faces

ACC-4:

The fourth also plays a class higher and the year starts on Sunday with a long journey to Deventer for the opening game against Salland. Girish and his men have been training for weeks and have set the bar very high for themselves.

ACC-5:

The fifth of ACC plays in the 3rd class with a team with many new faces. The team of Sheddy (Jaghit) is formed around a number of players from last season supplemented with a number of returning and new members. This ACC team also has a healthy performance ambition.

They will make the same trip as ACC-4 on Sunday towards Salland.

ACC Zomi:

At the Zomi, Ezzat has now officially taken over from Bart and must ensure that everything runs smoothly. Bart had come to the conclusion during an Egyptian intermezzo that 4 years of captaincy was enough.

On Sunday, Ezzat can show against and at CCG that Bart made the right choice.