Return to site

 

Weer een heerlijke 50+ partij - Benno en Jan nieuwkomers in de 50+ club! 

[door OBSERVER] Vrijdag 1 juli vond wederom het feest van introductie van nieuwe leden in de 50* club plaats. Met de komst van Benno Honsdrecht en Jan Balk telt dit gezelschap van trouwe ACC-ers thans 26 leden (zie pag.72 – 100 jaar ACC).

Daar was natuurlijk de T/20 wedstrijd, tussen door Benno en Jan samengestelde elftallen, bestaande uit vrienden waar mee in lang vervlogen dagen wedstrijden werden gespeeld in zowel de jeugdafdeling, maar vooral in ACC 1, want beide jongens waren voortreffelijke cricketers. Maar ook zonen en broers maakten deel uit van de teams.

Team Benno bracht het in 20 overs tot 98 runs hetgeen niet al te hoog leek want de mannen van Jan gingen regelrecht op dit totaal af zonder veel wickets te verliezen. Een TIE zat er dan ook niet in. En, zoals Jan later in zijn slotwoord zou memoreren, ik wilde persé van Benno winnen want dat is me vroeger nooit gelukt.

broken image

Umpires Rein Akkerman en Barry v/d Glas maakten weinig fouten en de scoorsters Mirjam Honsdrecht en Marleen Balk al helemaal niet.

Tussen de innings vond een intermezzo plaats waarbij de Gemeente Amsterdam de club kwam huldigen vanwege het 100-jarig bestaan en als cadeau een Koninklijke onderscheiding meebracht. Wij zijn verguld met dit zilver (zie elders op de site).

En na afloop van de wedstrijd vloeide het bier rijkelijk terwijl Secretaris Ernst Pieter Knupfer tot de officiële installatie overging. Een vriendelijk woord voor Jan en Benno elk alsmede de speld 50*, een ingelijst oorkonde voor thuis aan de muur en wat geestrijk vocht. Ze hadden er de handen vol aan.

broken image

In een vol bezet clubhuis (75 eters) kwamen vervolgens twee vrienden van de respectievelijk feestvarkens hen toespreken. Hans de Wit sprak zijn jeugdvriend Benno toe en haalde herinneringen op aan hun eeuwig samen optrekken op en rond de cricketvelden.

En Benno beaamde in zijn dankwoord al datgene wat Hans naar boven had gehaald en was bijzonder blij dat bij deze feestelijke gebeurtenis ook zijn ouders en familie aanwezig konden zijn.

Vervolgens kwam Roelof Balk voor dezelfde taak te staan ten aanzien van Jan, de jongste uit het gezin Balk. Roelof kennende ging dit op de studentikoze en cabareteske toer waarbij de microfoon meer dan voortreffelijk als omroep instrument werd gebruikt.

broken image

De kraker in het hele verhaal werden uiteindelijk de 716 wickets die Jan in al die jaren voor ACC 1 nam. Waar Jan even later op terug zou komen in zijn repliek op Roelofs verhaal.

Want Jan vond wat allemaal in de statistieken stond opgeschreven minder belangrijk dan datgene wat niet genoteerd stond. En dat wilde hij wel even met ons delen: niet genoteerd stond dat hij in zijn hele cricketleven niet minder dan 900 vangen gemist had ! 900 !!

Wat opviel van beide broers is dat ze het vak van cabaretier zijn ontlopen.
Zoals Youp van ’t Hek en vakgenoten van links naar rechts op het podium lopen tijdens hun voorstelling, zo draaien zowel Roelof als Jan rondjes rond de voor aan staande tafel. Jan wint, hij loopt nog sneller dan zijn broer en draait af en toe tegen de richting in.

Tot slot vond Jan het ook heel fijn dat vader Ton er bij was en begon voor de rest van zijn aanwezige familie per stuk applaus aan te vragen. Het waren er veel. Het werd een dolle boel.

Aldus kwam een einde aan een zeer geslaagde dag waarbij het zo gewaardeerde warme familie gebeuren in de club, hoogtij vierde.

 

Zie hier meer foto's van deze geweldige dag.