Return to site

Aandacht voor balsponsoring voor ACC-teams in dit halvo-seizoen

[door de redactie/MvO] (Engels follows) De sponsoring van wedstrijdballen gaat onverminderd verder in dit halvo-seizoen. De actie van Rick Thorburn is van extra belang nu ook onze club het financieel moeilijk heeft door de Covid-19-problematiek.

Door het gehalveerde seizoen resten er nog maar 2 Topklasse-thuiswedstrijden van het Eerste (net binnen: de uitwedstrijd tegen Dosti op zaterdag (!) 15 augustus wordt nu thuis gespeeld), bij voorbeeld. Los van de thuis te spelen T20-wedstrijden (a.s. vrijdag de eerste, om 17.30 thuis tegen VRA!). Kom kijken!

De up-to-date tabel met de wedstrijden en de balsponsoren staat inmiddels weer op de vaste plek, bij de rubriek Sponsoren. We hebben al 24 ballen ‘binnen’ (enkele van zustervereniging AFC nog toe te wijzen aan wedstrijden) dus hartelijk dank daarvoor, want uw bijdrage toont een extra betrokkenheid bij ACC en de spelers.

De ballenactie (à € 50,- per bal) is wellicht interessant voor een verjaardag, feestdag, speciale wedstrijd, zoon in actie... Als u een bal doneert krijgt u een e-mail van Rick met de bankgegevens. De inkomsten stellen ACC in staat om de best mogelijke cricketfaciliteiten en coaching ter beschikking te stellen voor zowel senioren als junioren. U staat vrij om een team en een wedstrijd te kiezen voor uw bal en daarmee houden we zo veel mogelijk rekening.

Engelse vertaling

Attention for cricket ball sponsoring in this semi-season

[by the editors/MvO]) The sponsorship of match balls continues unabated in this semi-season. Rick Thorburn's action is of extra importance now that our club too is also struggling financially due to the Covid-19 problems. Since there is only a halve season to be played, there remain only 2 Top Class home games for ACC1 (just in: the away match vs Dosti on Saturday (!) August 15th will now be played at home), for example. Apart from the T20 home games, kicking off this Friday at 17.30 at home against VRA! Come and watch! The up-to-date table with the matches and the ball sponsors is now back in the usual location, under the heading Sponsors.

We already have 24 balls sponsored (a few of sister association AFC still to be assigned to matches), so thank you for that, because your contribution shows an extra involvement with ACC and the players. The ball promotion (at € 50 per ball) might be interesting for a birthday, holiday, special game, son in action ... If you donate a ball you will receive an email from Rick with the bank details. The revenues enable ACC to provide the best possible cricket facilities and coaching for both seniors and juniors. You are free to choose a team and a match for your ball and we take that into account as much as possible.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK