Return to site

ACC’ers zijn van harte welkom op de dodenherdenking bij AFC

Het is traditie dat elk jaar op 4 mei om 18:00 uur op AFC een herdenking wordt gehouden voor de clubleden die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden.

Voor de slachtoffers die nog niet op het monument stonden, hebben wij vorig jaar extra gedenkborden laten maken en geplaatst naast het bestaande monument. Hier staan de namen op die AFC Lid van Verdienste Max Flam, tijdens zijn intensieve onderzoek naar de vermoorde en omgekomen AFC en ACC leden in de Tweede Wereldoorlog, heeft weten te achterhalen.

Na de toespraak zal een kranslegging bij het monument plaatsvinden. De herdenking zal afgesloten worden met twee minuten stilte.

ACC-leden zijn hierbij uitgenodigd en van harte welkom om deze herdenking bij te wonen.

English:

It is tradition that every year on May 4 at 18:00 a memorial service is held for the club members who did not survive World War II.

For the victims who were not yet on the monument, we had extra memorial plaques made last year and placed next to the existing monument. Here are the names that AFC Member of Merit Max Flam managed to find out during his intensive investigation into the murdered and killed AFC and ACC members in the Second World War.

After the speech, a wreath-laying ceremony will take place at the monument. The commemoration will end with two minutes of silence.

ACC members are hereby invited and most welcome to attend this commemoration.

Address AFC:

Sportpark Goed Genoeg

Maurice Ravellaan 4

1083 HR Amsterdam