Return to site

ACC1 buigt in Rotterdam voor ongeslagen koploper Punjab

broken image

[door Observer] Aan de Rotterdamse Zuiderparkweg mocht ACC eerst batten tegen het dit jaar sterk opererende Punjab met de 4 gebroeders Zulfiqar in de gelederen. Er waren vele kleine bijdragen van rond de 20 runs zoals Potdar (29), Raza (22), Burnett (16), Hosur (25), Napoleon (18), Mees (14) en Mr.Extra (22). Maar de show werd toch gestolen door Aryan Kumar (foto boven), weer teruggekeerd na een lastige, maandenlange blessure. Hij zette een prachtige half century neer na ingekomen te zijn als nummer 8! Met 51 uitstekende runs verbeterde hij ruimschoots zijn voorgaande beste score die tot nu toe een bescheiden 10 not out bedroeg. Mede dank zij hem kwam ons totaal voor het eerst dit seizoen boven de 200 uit: 209 a.o.

Het bleek helaas een peulenschilletje te zijn voor de sterke battingside van de Rotterdammers. Oud Ned. XI-opener Myburgh maakte met 127* (8x6) korte metten met onze aanval, daarbij gesteund door Rehmat (41). In 27 overs was de klus geklaard voor slechts 2 wickets (212/2). Alleen Kumar en Arya hadden elk een wicket; de rest 0 voor veel.

Zondag nieuwe kansen tegen stadgenoot VRA op Het Loopveld. Zondag j.l. wist het toch niet zo sterke VOC de bosbewoners op 186 runs te houden. Mogelijkheden genoeg. En die T20-nederlaag van vrijdag j.l. moeten we ook nog even doen vergeten, toch? Komt dat zien, komt dat zien!

En tenslotte Ram Papatia hartelijk dank voor het sponsoren van de wedstrijdbal!

Remaining programma half-competition Topklasse

broken image
broken image

English translation

ACC1 bows in Rotterdam for unbeaten league leader Punjab

[by Observer] On Rotterdam's Zuiderparkweg, ACC was allowed to first bite against this year's strong Punjab with the 4 Zulfiqar brothers in the ranks. There were many small contributions from around 20 runs such as Potdar (29), Raza (22), Burnett (16), Hosur (25), Napoleon (18), Mees (14) and Mr. Extra (22). But the show was stolen by Aryan Kumar (pictured above), who returned after a troubling month-long injury. He built a beautiful half century after entering number 8! With 51 excellent runs, he amply improved his previous best score which was a modest 10 not out so far. Thanks to him, our total was above 200 for the first time this season: 209 a.o.

Unfortunately it turned out to be a piece of cake for the strong battle side of the Rotterdammers. Old Ned. XI-opener Myburgh made short work of our attack with 127 * (8x6), supported by Rehmat (41). In 27 overs the job was done for only 2 wickets (212/2). Only Kumar and Arya each had a wicket; the rest 0 for many.

On Sunday, new opportunities against VRA city-mate at Het Loopveld. Sunday j.l. it was a not so strong VOC that kept the forest dwellers on 186 runs. Plenty of options. And we should make sure that T20 defeat is forgotten, right? Come and see, come and see.

 

And finally Ram Papatia: thanks a lot for sponsoring the match ball!