Return to site

ACC1 herpakt zich fraai, maar VCC blijkt thuis toch te sterk

[door Observer] (Engelse vertaling onderaan) Had ik mijn verslag rond het middaguur gestart, dan was de toon diep in mineur geweest vooral dank zij de links en rechts bedroevend slechte batting performances in de Topklasse die op de screens kwamen. VOC zat met 10 man (!) voor 46 runs aan de kant. Dosti dacht de Haagse voor 80 runs te hebben opgerold, maar kwam van een koude kermis thuis: 50 all out. Ons eigen ACC 1 was op 2 het succesvolle openings paar van vorige week (Burnett/McInerney) kwijt, waarna met 55/5 ook hier een kleine ramp in de maak leek te zijn.

Maar ACC herpakte zich door een prachtige stand van 83 runs voor het 6e wicket tussen de 18-jarige Shreyas Potdar (62*) en Rameh Babu (ex Bloemendaal, 56). Daarvoor had alleen Jamie Mulready (eveneens 18 jaar) met 21 runs iets van betekenis laten zien. In de staart brachten Kothari (9), Shoaib (10) en Brouwer (ex Ajax L. 9) samen met 19 extras het eind totaal toch nog op 196 a.o. Steffen Mulder was met 5/33/10 de meest succesvolle Voorburgse bowler.

Opmerkelijk was, dat de na de eerste wedstrijd gedropte K. Hosur er in het 2e prompt 111 not out maakte en derhalve duidelijk naar een retourtje 1e elftal solliciteerde.

VCC had weinig moeite met onze aanval en bracht 95 runs op het bord alvorens Raza opener Pieterse gebowled kreeg. En er gebeurde opeens nog veel meer, want met nog eens 4 wickets voor 12 runs leek ACC bij een stand van 107/5 plots weer in de running te zijn voor een goed resultaat.

Maar het was vooral Philippe Boissevain (65*) die onze aanval klein kreeg en in de 44e over met de winning hit het uiteindelijk ronde getal van 200/6 liet optekenen. Dus winst voor VCC. Na een hopeloze ochtend stand had ACC dapper teruggevochten. Er werden 8 bowlers gebruikt, waarvan slechts de helft succes had: D. Arya 1/37/10, S. Kothari 2/28/10, A. Raza 2/23/8 en S. Potdar 1/27/3.4.

Volgende week zondag 19 juli nieuwe kansen tegen Sparta thuis. De vooruitzichten voor het weer zijn zeer positief - dus mensen: kom naar ACC op het Loopveld!

Klik hier door naar de serie prachtige actiefoto's die Sander Tholen zondag j.l. voor TKcricket maakte tijdens VCC-ACC in Voorburg.

English translation (thank you Google)

VCC at home too strong for ACC1

[by Observer] Had I started my report around noon, then the tone would have been deeply depressed, especially thanks to the sadly left and right bad batting performances in the Top Class that appeared on the screens. VOC was on the side with 10 men (!) For 46 runs. Dosti thought he had rolled up The Hague for 80 runs, but came home from a cold fair: 50 all out. Our own ACC 1 in 2 lost last week's successful opening pair (Burnett / McInerney), after which 55/5 also seemed to be a minor disaster here. But ACC recovered by a great 83-run score for the 6th wicket between 18-year-old Shreyas Potdar (62 *) and Rameh Babu (ex Bloemendaal, 56). Before that, only Jamie Mulready (also 18 years old) had shown something significant with 21 runs. In the tail, Kothari (9), Shoaib (10) and Brouwer (ex Ajax L. 9) together with 19 extras brought the end total to 196 a.o. Steffen Mulder was the most successful bowler from Voorburg with 5/33/10. It was remarkable that K. Hosur, who had been dropped after the first game, made 111 not out in the 2nd prompt and therefore clearly applied for a return of the 1st team. VCC had little trouble with our attack and brought 95 runs to the board before Raza got opener Pieterse bowled. And suddenly much more happened, because with another 4 wickets for 12 runs, ACC seemed to be back in the running at a score of 107/5 for a good result. But it was mainly Philippe Boissevain (65 *) who got our attack small and in the 44th over with the winning hit recorded the final round number of 200/6. So profit for VCC. After a hopeless morning stand, ACC had fought back bravely. 8 bowlers were used, of which only half were successful: D. Arya 1/37/10, S.Kothari 2/28/10, A.Raza 2/23/8 and S.Potdar 1/27 / 3.4. Click here to see the series of beautiful action photos that Sander Tholen took for TKcricket during VCC-ACC in Voorburg. Next Sunday, July 19, new opportunities against Sparta at home. The weather forecast is very positive - so people: come to ACC on the Loopveld!

Official KNCB score sheets

broken image