Return to site

ACC1 levert goed strijd, maar verliest wel van VRA op 't Loopveld

broken image

[door Observer] (English follows) Een zinderende dag met 30+ in het vooruitzicht. In het algemeen luidt de opdracht: maak je niet druk; blijf zitten waar je zit en verroer je niet. En veel drinken.We hielden ons als toeschouwers keurig aan dat advies zondag j.l op Het Loopveld. Maar de 22 spelers (en arbitrage) van het in blauw gestoken VRA en het rode ACC moesten zwoegend en zwetend aan de bak.

 

VRA koos na gewonnen toss voor batten. Het perfect geschoren veld liep als een trein. Bij 140/1 hadden Singh (48), Rasool (38) en Andrew (52, 5x6) al aardig huis gehouden en Cooper moest nog komen... Maar toen vielen er rap 4 wickets en hoopten wij bij 169/6 nog goed weg te komen.

Chris Knoll bowlde voortreffelijk, met de bailer waarmee hij Turmaine bowlde als hoogtepunt.

Het koppeltje Lees (40*) en Gunning (41) boorde die hoop echter de grond in en VRA sloot de innings op 259/9 in 49 overs. De licht geblesseerde jongeling Luuk Hartsink (15 jaar) werd niet aan de bowlers blootgesteld. Chris Knoll was ongetwijfeld onze beste bowler met 3/24/8. Mees v.Vliet vijzelde met 2 staartwickets zijn cijfers op (2/36/6). Met een nog wat constantere lijn, moet hij ook de wides zien kwijt te raken.

Bemoedigende start

Het grondfielden was op het harde, droge, en snel lopende veld voor beide partijen niet altijd even makkelijk en effectief. Onze start was bemoedigend. Kothari (25), McInerney (31) en Knoll (30) maakten allen een start, maar bleven steken. 94/1 was niet slecht, met name gezien het goede verzorgde bowlen van Gunning. Maar toen kwamen de legspinners en opeens stokte de boel. De nu inkomende batsmen wisten geen raad met Hartsink (3/32/7) , Turmaine (1/32/10) , Cooper (3/31/6) en er volgde dan ook een aantal soft dismissals dat ons via 165/5 en 186/6 al in de problemen bracht.

Het koppel Ram Ramesh (47) en Shreyas Potdar (41) wist de spanning terug te brengen met zelfs een kansje op succes. Het kwam er niet van, want verder wicket verlies (o.a. domme run out) liet ons op 229 sneuvelen. 30 runs te kort voor een puntje. Al met al was het een uitstekende pot cricket, waarbij het jonge en onervaren ACC uitstekend partij gaf aan het boven liggende VRA en misschien wel zijn beste partij tot nu toe speelde.Verwarrend blijft nog steeds de kwestie van de rugnummers. Zo speelde ACC opener Kothari met Nr.12 terwijl dat nummer volgens de fotolijst toebedeeld is aan Areeb Zoaib die niet mee bleek te doen. VRA maakte het nog bonter door in de slips 2 mannen met het rugnummer 1 te posteren met als enige verschil hun beider omvang...

Kleurmysteries

Cricket blijft een raar spelletje vol mysteries. Van de fraaie witte flanellen zijn we omgeschakeld in veel donker gekleurde pakken. De screens zijn zwart geschilderd en de bal is wit en in het veld goed zichtbaar. Maar wat moet ik er nu van denken, wanneer bij al die zwarte broeken (en umpires in lekker koele zwarte kleding bij 34 graden...) en zwarte legguards, opeens een, of meerdere batsmen, met witte legguards verschijnen? Is LBW makkelijker met een witte bal afgezet tegen witte legguards?

Zaterdag (let wel Zaterdag) 15/8 wordt de (uit) wedstrijd tegen Dosti op ons Loopveld gespeeld daar die club niet over een veld beschikt. Komt dat zien, want het seizoen is dit keer voorbij voor je het weet!

Foto's: met dank aan Duco Ohm

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image
broken image

English translation

ACC1 fights well, but loses to VRA at the Loopveld

[by Observer] A sweltering day with 30+ ahead. In general, the assignment is: don't worry; stay where you are and don't move. And drink a lot. As spectators, we strictly adhered to that advice last Sunday at Het Loopveld. But the 22 players (and arbitration) of the blue-colored VRA and the red ACC had to work hard and sweat.

 

After winning toss, VRA opted for batting. The perfectly shaven field went like a train. At 140/1 Singh (48), Rasool (38) and Andrew (52, 5x6) had already kept a nice house and Cooper had yet to come ... But then 4 wickets fell quickly and we hoped well away at 169/6 to come.

 

Chris Knoll bowled excellently, with the bailer with which he bowled Turmaine as the highlight.

However, the couple Lees (40 *) and Gunning (41) shattered that hope and VRA closed the innings on 259/9 in 49 overs. The slightly injured youth Luuk Hartsink (15 years old) was not exposed to the bowlers. Chris Knoll was undoubtedly our best bowler with 3/24/8. Mees v. Vliet jacked up his numbers with 2 tail wickets (2/36/6). With an even more consistent line, he also has to get rid of the wides.

 

Groundfielding was not always easy and effective for both parties on the hard, dry and fast-moving field. Our start was encouraging. Kothari (25), McInerney (31) and Knoll (30) all made a start, but got stuck. 94/1 was not bad, especially considering Gunning's good bowling. But then the laying spinners came and all of a sudden things stopped. The now incoming batsmen did not know what to do with Hartsink (3/32/7), Turmaine (1/32/10), Cooper (3/31/6) and a number of soft dismissals followed that led us through 165/5 and 186/6 already in trouble.

 

The couple Ram Ramesh (47) and Shreyas Potdar (41) managed to bring back the tension with even a chance of success. It didn't happen, because further wicket loss (including a stupid run out) left us at 229. 30 runs too short for a point. All in all, it was an excellent game of cricket, with the young and inexperienced ACC giving an excellent match to the above VRA and perhaps its best match yet. The question of numbers still remains confusing. For example, ACC opener Kothari played with No. 12, while that song was allocated to Areeb Zoaib, who turned out not to participate, according to the photo frame. VRA made it even more colorful by posting 2 men with shirt number 1 in the briefs, the only difference being their size ...

 

The couple Ram Ramesh (47) and Shreyas Potdar (41) managed to bring back the tension with even a chance of success. It didn't happen, because further wicket loss (including a stupid run out) left us at 229. 30 runs too short for a point. All in all, it was an excellent game of cricket, with the young and inexperienced ACC giving an excellent match to the above VRA and perhaps its best match yet. The question of numbers still remains confusing. For example, ACC opener Kothari played with No. 12, while that song was allocated to Areeb Zoaib, who turned out not to participate, according to the photo frame. VRA made it even more colorful by posting 2 men with shirt number 1 in the briefs, the only difference being their size ...

 

Cricket remains a strange game full of mysteries. We switched from the beautiful white flannels to many dark colored suits. The screens are painted black and the ball is white and clearly visible in the field. But what should I think of it, when with all those black pants (and umpires in nice cool black clothing at 34 degrees ...) and black legguards, one or more batsmen suddenly appear with white legguards? Is LBW easier with a white ball against white legguards?

Photo's: Duco Ohm