Return to site

Zami’s ACC laten winst bijna letterlijk door de vingers glippen

[door De Zamiaan](Engels onderaan) Zaterdag was een bijzondere dag voor de Zami. Behalve de wedstrijd tegen Hercules stond ook de BBQ met vrouwen, vriendinnen en kinderen op het programma. En het was natuurlijk de grote vraag of Najib weer langs zou komen voor een optreden. Het was in Oss vorig weekend allemaal prima verlopen, ook tijdens de 4e en 5e innings.

Al vroeg was een groot deel van het team al aanwezig om opblaasbadjes en luchtkussens voor de kids klaar te zetten. Omdat de temperatuur boven de 30 graden lag werd met Hercules overeengekomen de wedstrijd tot 30 overs in te korten, met extra water breaks.

Aangezien Najib er nog niet was ging Umer tossen en had het dit keer eindelijk bij het rechte eind en gingen we dus eerst batten. Het was allemaal niet bijzonder, geen hoge run rate, moeite met de super slow bowlers en dan natuurlijk de warmte.

Het totaal kroop dus langzaam omhoog. Fraas en Abu werkte hard voor hun runs, resp. 17 en 23. Sunny vocht als een leeuw maar had veel moeite met de Utrechtse bowlerij. Gelukkig had Zuby de smaak nog te pakken van vorige week en mepte snel 32 runs bij elkaar. Vervolgens hadden we het ongelooflijke cricket inzicht van Rahul nodig, Hij runde "vakkundig" 2 man uit waardoor Nagesh aan bat kwam die vervolgens 14 runs in de laatste over bij elkaar sloeg.Ondertussen bleef onze cricket expert Rahul met 9 runs "vakkundig" not out.

155 v 8 na 30. Volgens de echte kenner Daniel Eldering meer dan genoeg als we de hardhitters van Hercules maar snel pakten. Tja ...

Hercules opener Zwinkels liet er (zoals voorspeld door Daniel) geen gras over groeien. De ex 1e elftal speler zocht vanaf de 2e bal de boundaries. Dit kwam hem in de tweede over duur te staan toen Umer een onmogelijke running catch pakte. Hardhitter nummer 1 uitgeschakeld.

Vervolgens zakte de run rate van Hercules razendsnel. Totdat hardhitter nummer 2 het veld in kwam. Hercules lag ver achter op schema.

Helaas waren de handen en vingers van de Zami inmiddels aangetast door de hitte met als gevolg dat er in korte tijd ongeveer 4 vangen werden gemist en Hercules dichterbij kroop.

Een paar ongecontroleerde overs hielpen ook niet. En pakken we eindelijk een vang, is het een no-ball. Het initiatief glipte letterlijk door onze vingers. Gelukkig kregen onze bowlers net op tijd de vizieren weer op scherp en werd er een tandje bijgezet in het veld.

Yousaf pakte met een prima vang de 2e hardhitter en daarmee was de angel er uit. Zoals Daniel voorspeld had!! Hercules strand op 145 runs en we kunnen ons richting koude drankjes begeven.

Vrouwen, vriendinnen en kinderen waren inmiddels aangekomen en de waterpret kende geen grenzen. (Het badje was vroeg op de dag al gekeurd door Umer en goed bevonden).

De dag werd afgesloten door een prima BBQ van Jade en José en de nodige Bacootjes die "vakkundig" door Rahul werden bereid.

broken image

English translation

ACC’s Zami’s almost literally let win slip through

[by The Zamiaan]Saturday was a special day for the Zami. In addition to the match against Hercules, the BBQ with women, friends and children was also on the program, and it was of course the big question whether Najib would come back for a performance. It all went fine in Oss last weekend, including the 4th and 5th innings.


Early on, a large part of the team was already there to set up inflatable pools and air cushions for the kids, and as the temperature was above 30 degrees, it was agreed with Hercules to shorten the game to 30 overs, with additional water breaks.

Umer went tossing and this time finally got it right so we went batting first. It was nothing special, no high run rate, trouble with the super slow bowlers and then of course the heat. So the total slowly crept up. Fraas and Abu worked hard for their runs, respectively. 17 and 23. Sunny fought like a lion but had a lot of trouble with the Utrecht bowling.

Fortunately, Zuby still had a taste for last week and quickly hit 32 runs together.

Next we needed Rahul's incredible cricket insight, he "expertly" ran 2 men out which brought Nagesh to bat who then hit 14 runs in the last over. Meanwhile our cricket expert Rahul stayed "expertly" not out with 9 runs. . 155 v 8 after 30.

According to the real expert Daniel Eldering more than enough if we only quickly caught the hardhitters of Hercules. Well ...


Hercules opener Zwinkels (as predicted by Daniel) didn't waste any time. The former 1st team player sought out the boundaries from the second ball, but this ended in the second half when Umer took an impossible running catch.

Hardhitter number 1 eliminated, then Hercules' run rate dropped rapidly. Until hardhitter number 2 came on the field. Hercules was way behind schedule.

Unfortunately, the hands and fingers of the Zami were now damaged by the heat, with the result that in a short time about 4 catches were missed and Hercules crept closer. Uncontrolled overs didn't help either. And if we finally take a catch, it's a no-ball. The initiative literally slipped through our fingers.

Fortunately, our bowlers got their sights back on just in time and we stepped up a gear in the field. Yousaf took the 2nd hardhitter with a good catch and with that the sting was out. As Daniel predicted !!

Hercules beach at 145 runs and we can head towards cold drinks. Women, friends and children had already arrived and the water fun knew no bounds. (The bath was already inspected by Umer early in the day and approved).

The day was concluded by a great BBQ by Jade and José and the necessary Bacos that were "expertly" prepared by Rahul.