Return to site


Afscheidvan Club-icoon Hans Honsdrecht

Bij de ter aarde bestelling van onze vriend Hans Honsdrecht had ik het voorrecht een woord van afscheid te mogen spreken tot de aanwezigen, waarvan de tekst eerder gepubliceerd werd op deze site.

Bij die gelegenheid was minder ruimte om aandacht te besteden aan Hans als clubman binnen A.C.C.
Hij werd lid in 1953, een late jeugdbloeier zo gezegd, die via A.F.C. naar de cricketclub kwam. Dit jaar dus 70 jaar geleden en derhalve één van de oudste leden binnen het 50 NOT OUT gezelschap van de club.

Maar van echt cricket kwam voorlopig niet al te veel terecht, want na de schooljaren volgden opleidingsstages in het buitenland en de militaire dienst.
Eenmaal weer in Amsterdam gesetteld, werd hij een ware social cricketer die vooral veel in lagere elftallen opereerde. In het interview met hem in het 100-jaar boek (pag.74) meldt hij eerlijk dat hij zelf niet goed kon cricketen.
Bij het ontwerp van dit boek in 2021 was hij de grote stimulator om de uitgave
groter en mooier te maken dan aanvankelijk voorzien. Vooral wat budget betreft!

Hij werd een vrijwilliger binnen de club van het zuiverste ras. Samen met zijn boezemvriend Hans Woudstra kwam hij in actie toen A.C.C., middels de gedeelde bouwactiviteiten in 1972 met Pinoké, introk in de Blokhut, of te wel de Buldersoos. Ze runden samen de bar in de lange zomermaanden.
Hans was de rekenmeester en verantwoordelijk voor baropbrengsten en afdrachten. Woudje was “de man in het zwarte pak” en Honsie “de kleine Chef”. De TOP van de Barcommissie.

Van functies in commissies is nooit zo’n betrouwbare statistiek bijgehouden, zulks in tegenstelling tot de functies van Bestuursleden. Hans zat in vele commissies, maar de belangrijkste post bekleedde hij in de Bouw Commissie, die het eigen clubhuis in 1986 in het Amsterdamse Bos ging bouwen toen de Pinoké locatie verlaten moest worden.
Met Wim Feldmann, Karel van Osch en ondergetekende was hij voortrekker op dit project met de firma Habo, waarbij fel gestreden moest worden om medewerking te krijgen van overheidsinstanties en de publieke netwerken.

Van 1981 t/m 1989 was hij Secretaris in het Bestuur en vanaf 2003 was hij 4 jaar Penningmeester, waarvan het laatste jaar in de wonderlijke positie van “waarnemend Penningmeester” toen niemand anders deze functie wilde bezetten!

Bij al deze activiteiten speelde uiteraard ook een rol, dat zoon Benno na de jeugdelftallen, veelal onder leiding van de befaamde coach Stan Fletcher, vele seizoenen een prominente rol speelde in A.C.C.1 en dochter Mirjam in weer later jaren de Jeugdcommissie leidde.
Samen met Phita was hij te vinden daar waar de club actief was, bij welk elftal dan ook, maar vooral bij A.C.C. 1.

Voor al zijn inspanningen werd hij in 1990 tot Erelid benoemd, nadat hij eerder al in de clubadelstand was verheven met de titel Lid van Verdienste.

Wat zullen wij Hans gaan missen, want wie in de club en ver daar buiten, kende hem niet, scharrelend op het terras? Flesjes en papiertjes opruimend, al dan niet voorzien van prikker. Babbelend aan een statafel of rustig op een bankje in de schaduw met sigaartje en een koude neut als er een vijf in de klok zat (of soms een 4 ….).

A.C.C., en daarmee de cricketwereld, verliest een uiterst aimabele vriend die genoot van de club en het leven en de combinatie van die twee.

Bedankt Hans voor al je warme vriendschap en het plezier dat je ons door de jaren hebt gegeven. Vaarwel, makker.

Max de Bruin Sr.
Ere Voorzitter