Return to site

Algemene Leden Vergadering van 96-jarige ACC - De Club Leeft !!!

De visie van Erelid/oud-voorzitter en scribent Observer

[door Observer] Opnieuw werden wij opgeroepen voor een ALV van de 96 jarige Amsterdamsche Cricket Club. Een 40-tal getrouwen had op 21 april 2017 hier aan gehoor gegeven en was op deze frisse voorjaars vrijdagavond naar het Loopveld gekomen. De eerste aanblik bij binnenkomst van ons veld was verheugend, want het barstte er van rennende en gierende kids die door onze coaches middels de beroemde TIP & RUN formule werden voorbereid op het grote werk. Wat een giga hoeveelheid talent in de dop liep daar rond. Het zou mij niet verbazen, als wij binnenkort – gelijk Ajax – 14-jarigen in ACC1 zien optreden!

Goed, terug naar de ALV waar als opening de ingekomen stukken van Jan Balk ( hij is overal VOOR) en Cederic de Breet (hele fijne tijd gehad als bestuurder) werden voorgelezen. De agenda werd in rap tempo doorgenomen. De Secretaris strooide pakken papier op onze tafels. We moesten snel lezen, en al rap duizelde het mij van de data. EP wilde ons bij de les houden. Hij kreeg veel applaus voor alle verslagen over 2016/17.

De financiën waren dit keer een eitje nadat Lodewijk alle cijfertjes rechts gericht had, alleen

Harry ergerde zich. Het resultaat: een bescheiden plusje over meerdere jaren. De contributies bleven zelfs ongewijzigd. Dus nu maar snel betalen voor het seizoen aanvangt.

Reeds eerder was besloten het verenigings-/ boekjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar.

Slim bedacht!

De geplande Statuten wijziging die dit alles mogelijk moet maken, lijkt slechts een formaliteit.

De komst van de golfers van AMVJ naar ons clubhuis – waar een eerdere vergadering zich reeds positief over had uitgesproken – lijkt zich geruisloos te ontrollen, met als gevolg een positieve impuls voor het functioneren van ons clubhuis en daarmede de horeca gedurende het hele jaar.

Nadat de zakelijke punten waren gepasseerd volgde decharge van het Bestuur en wisseling van de wacht. Niet herkiesbaar waren: Penningmeester Harry de Breet (demissionair), Cedric de Breet, Jan Willem Beuker (Londen) en Suresh Kandiyoor. Daarnaast zou Guido Dukker terugtreden als Voorzitter, maar als Commissaris in het nieuwe Bestuur plaatsnemen.

EP bleef als een rots in de branding staan (of te wel zitten) en het Secretariaat bemannen.

Om weer een compleet Bestuur te krijgen traden naar voren: Wim Pielage (Voorzitter), Irfan Alim (penningmeester), Stephan Hannema (bar & evenementen) en Richard Wolfe (Jeugd) Guido droeg de historische hamer (in 1931 geschonken door AFC bij het 10-jarig bestaan) over aan Wim.

 Na de vergadering te hebben afgerond , kwam de nieuwe Voorzitter er aan toe om een aantal mannen met grote verdiensten voor de club toe te spreken. Het trio Guido – EP – Cedric, sloten een gezamenlijke bestuur periode van ca. 10 jaar af. In deze periode verankerde de club zich niet alleen in haar nieuwe omgeving van het Loopveld(sinds 2003) maar werd ACC ook een vaste en gedegen factor in de Topklasse met als hoogte punt het bijna kampioenschap in 2011

(VRA – ACC : 99/9 - 98) en de dubbele winst in de T20 competitie in 2015 + 16.

Daarnaast ontstond een bloeiende jeugd afdeling (ca. 90 kids) met vertegenwoordigingen in alle

Dutch Lions teams.

Als waardering voor hun bijzondere inspanning in deze periode werd aan Guido (13 jaar in het bestuur) en EP (12 jaar) het Erelidmaatschap verleend, terwijl Cedric (9 jaar) tot Lid van Verdienste werd benoemd. Hulde en heel veel applaus (zie foto’s op de site).

Alle 3 de mannen hebben bovendien een lange en succesvolle staat van dienst als speler van ACC.1. Zij komen alle 3 uit notoire cricket families en hun vaders zouden trots zijn geweest!

Club coach Ahmed Zulfiqar sprak met zijn hart een emotioneel dankwoord aan het adres van Guido met wie hij samen een groot deel van genoemde periode zo succesvol had opgetrokken.

Rond 10.30 kwam tijdig een einde aan deze gedenkwaardige avond en werd er nog lang nagepraat over lang vervlogen tijden.

Duidelijk is: DE CLUB LEEFT !!!

broken image