Return to site

Wim Pielage: ‘Financiële positie ACC moet versterkt en vrijwilligerskader verbreed’

Nieuwe voorzitter gaat op ALV in op clubdoelstellingen

broken image

[door Michael van Os] Het financiële vermogen van ACC moet versterkt, een breder vrijwilligerskader dient te worden gemobiliseerd en de communicatie naar de leden wordt duidelijker. Dat kondigde de kersverse voorzitter Wim Pielage aan tijdens de ALV vrijdag j.l. Hij repte in in zijn ‘Vooruitblik op het seizoen’ ook van enkele tegenslagen, zoals het niet doorgaan van de komst van de geblesseerd geraakte Morné van Wyk (naar een opvolger wordt uiteraard druk gezocht). Wim noemde ACC in zijn maiden speech ‘’een vereniging waarin iedereen zich thuis voelt en graag komt om al dan niet actief van cricket te genieten.’’

Wim Pielage: ‘’ACC bevindt zich in een uitdagende periode. We zullen verder moeten bouwen aan een gezonde toekomst. Er is de afgelopen jaren een mooie basis gelegd met een prachtige historie en mooie tradities, waarop een robuust fundament voor een gezonde toekomst verder moet worden uitgebouwd. Met als doel een financieel gezonde en voor iedereen gastvrije en stabiele club te worden en te blijven. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en graag komt om al dan niet actief van cricket kan genieten. De mix tussen prestatie- en social cricket, de combinatie van heden en verleden en de juiste balans tussen jong en oud, zijn daarbij essentieel. Daarom ben ik zo blij met de gezonde jeugd afdeling en de in alle opzichten diverse samenstelling van ons ledenbestand.

‘’De financiële positie van ACC moeten we verder verbeteren. Door het teruggelopen leden tal en het beperkt aantal sponsoren is de financiële armslag van de vereniging momenteel beperkt. och zullen we ons als doel stellen het eigen vermogen van de vereniging verder te verbeteren en trekken hierbij samen op met de Stichting.

‘’Rond het nieuwe bestuur willen we een breder vrijwilligerskader in de club mobiliseren zodat de diverse taken beter kunnen worden verdeeld.

‘’Daarnaast zullen we ook veel aandacht besteden aan duidelijke communicatie. Zodat iedereen goed op de hoogte is over wat er speelt in de club en welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt. De eerste veranderingen zijn hopelijk al zichtbaar rond de website, ons digitale clubhuis en de informatie omtrent speciale gebeurtenissen.

‘’Het nieuwe seizoen is begonnen en we zijn direct geconfronteerd met een aantal onverwachte uitdagingen.

‘’De gecontracteerde coach Morné van Wijk moet vanwege een blessure geopereerd worden en komt dus niet. We zijn naarstig op zoek naar een geschikte vervanger en zodra we hier in geslaagd zijn zullen we daarover berichten. En hier ligt natuurlijk wel tijdsdruk op, want er is een inschrijvingsdeadline bij de KNVB en het seizoen begint al snel. Zeker omdat we dit jaar niet over twee buitenlandse coaches kunnen beschikken zou een late arrival van deze ene coach een harde klap zijn.

‘’Daarentegen hebben we er alle vertrouwen in dat het eerste team, met alle talenten die weer een jaar rijper zijn geworden, goed zal gaan mee draaien in de uitgebreide Topklasse onder aanvoerderschap van Saqib.

‘’Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden naar het seizoen bleek dat ons mooie score bord op ons hoofdveld niet meer functioneert. Er wordt nu hard gewerkt, vanavond nog, om de problemen op te lossen en mogelijke vervangingsopties worden onderzocht. Dit zou dus een financiële tegenvaller kunnen betekenen.

‘’Het aantal spelende teams is gelijk gebleven. Vier Senioren teams, veteranen en 5 jeugd teams.

‘’We zullen als bestuur er voor zorgen dat we met z’n allen op de ingeslagen weg verder gaan en er alles aan doen om de doelstellingen die we voor ACC hebben gesteld ook te behalen.’’

Aldus besloot Wim Pielage zijn woorden over de doelstellingen van het nieuwe bestuur, gekoppeld aan een vooruitblik op het seizoen 2017.