Return to site

Guido Dukker en Ernst-Pieter Knüpfer Erelid ACC, Cedric de Breet Lid van Verdienste

Nieuw clubstuur gaat aan de slag onder leiding van Wim Pielage

[door Michael van Os] Op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van ACC vrijdagavond j.l. is een drietal ACC’ers in de prijzen gevallen, en nog voor de start van het cricketseizoen ;-). Vanwege hun verdiensten voor onze mooie club over een aantal jaren zijn de afgetreden voorzitter Guido Dukker en bestuurslid Ernst-Pieter Knüpfer (teven secretaris en vice-voorzitter) benoemd tot Erelid. En afgetreden bestuurslid Cedric de Breet tot Lid van Verdienste. Guido blijft aan als bestuurslid, evenals Ernst-Pieter.

Nieuw in het bestuur zijn gekozen Wim Pielage als voorzitter, Irfan Alim als penningmeester, Stephan Hannema als commissaris Bar en Evenementen en Richard Wolfe, die verantwoordelijk wordt voor de jeugd, als opvolger van de afgetreden Suresh Kandiyoor. Ook onder dankzegging traden Harry de Breet en Jan-Willem Beuker af.

broken image

Het nieuwe ACC-bestuur met, vlnr, Irfan Alim (zie aparte foto onderaan), Stephan Hannema (idem), Erelid Ernst-Pieter Knüpfer, voorzitter Wim Pielage, Erelid en oud-voorzitter Guido Dukker en Richard Wolfe (idem).

broken image
broken image

Op de vergadering in ons mooie clubhuis richtte de kersverse voorzitter Wim Pielage zich allereerst tot Cedric de Breet, die wegens een zakelijk verblijf in het buitenland niet aanwezig kon zijn. ‘’Cedric, naast een periode van 15 jaar in ACC 1 heb jij de afgelopen 9 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en de rol van commissaris vervuld. In deze periode zijn er veel zaken aangepakt en veranderd binnen ACC en waren er veel aspecten die juridische expertise vereiste. Of het nu ging om contracten met buitenlandse spelers, pachters van de kantine of de discussie met de gemeente omtrent de OZB. Bij al deze zaken heb jij als bestuurslid ervoor gezorgd dat het juridisch klopte. Ook ben je vaak betrokken geweest bij bijvoorbeeld het vinden van huisvesting voor onze coaches. En ik besef dat ik nu maar een paar zaken belicht waarbij jij je voor de club hebt ingezet.

‘’Als teken van grote waardering voor datgene wat je voor ACC hebt gedaan wil ik hierbij de aanwezige leden vragen in te stemmen met de benoeming van Cedric tot Lid van verdienste van ACC.

‘’We gaan er als vereniging natuurlijk wel vanuit dat je betrokken blijft bij de nog lopende zaken en dat we in de toekomst een beroep kunnen blijven doen op jouw juridische expertise.’’

Vervolgens richtte Wim’s aandacht zich op EP. ‘’Ernst-Pieter, één van de boegbeelden van ACC in de laatste jaren, vaal aanwezig en altijd aanspreekbaar. Al 12 seizoenen secretaris van onze mooie verenging en sinds 2013 ook vice-voorzitter. En daarvoor 20 jaar actief voor ACC1 waarbij je 3181 runs maakte en 105 vangen pakte! En wat doet EP eigenlijk niet, hij speelt nog bij de vets, is manager van het eerste, zorgt voor de wedstrijdballen en nog zo veel meer. Heel veel ook dat niemand ziet.

''Ernst-Pieter jij hebt deel uitgemaakt van het bestuur dat ACC een nieuwe tijdperk heeft ingeloodst. Ook was je met jouw toenmalige bedrijf Citco geruime tijd één van de financiële pilaren waar de club op rustte. ''Ook zijn wij en ben ik natuurlijk erg blij dat jij als Secretaris actief blijft in het vernieuwde bestuur.’’

En last but not least richtte onze nieuwe voorzitter zich op zijn voorganger, Guido Dukker. ‘’Ik ben persoonlijk trots dat ik de voorzittershamer van deze mooie club uit jouw handen heb mogen ontvangen. Een hamer die door veel gerespecteerde voorgangers is vastgehouden en waarvan er behalve Guido hier vanavond 3 aanwezig zijn,'' aldus Wim Pielage vrijdagavond.

‘’Guido jij hebt je vele jaren voor onze club ingezet als speler en ook als bestuurslid.

‘’Het eerste heb jij vanaf 1980 15 jaar lang vertegenwoordigd waarbij je 3148 runs maakte en 255 wickets nam. Jouw eerste periode in het bestuur was in 1985 en 1986, als commissaris. Onder voorzitterschap van Max sr en Karel van Osch.

‘’In 2006 werd je door Max jr teruggehaald in het bestuur als vice-voorzitter. En in 2008 nam je de voorzittershamer van Max jr over. En in deze periode is er erg veel gebeurt bij ACC. Hierbij heb jij veel aandacht besteed aan een duidelijke structuur ende professionalisering van de club die op dat moment nodig was. Er kwam een strategisch plan en de bar werd voortaan uitbesteed.

‘’Jij en je mede bestuursleden hebben er ook voor gezorgd dat ACC weer een respectabele jeugdafdeling heeft. Al zullen we hier altijd veel aandacht aan moeten schenken.

‘’Het eerste is inmiddels een stabiel Topklasse team geworden dat bovenin meedraait en twee maal T20 kampioen is geworden. ‘’Beide de resultaten van de strategische keuzes mbt goede coaches voor de jeugd en goede spelers voor het eerste.

‘’En wat ik als laatste wil noemen is het binnenhalen van AMVJ golf als huurders van ons mooie clubhuis waardoor onze toekomst er weer een stuk beter uitziet.

‘’Guido hierbij willen wij onze grote waardering uitspreken voor datgene wat je voor ACC hebt gedaan, en voorlopig ook nog blijft doen als bestuurslid. ‘’Daarom vraag ik hierbij de leden in te stemmen met de benoeming van Guido Dukker tor Erelid van ACC.’’

Uiteraard gingen de aanwezige leden unaniem en onder luid applaus akkoord met de drie voorstellen van het bestuur.

broken image

Irfan Alim

broken image

Stephan Hannema

broken image

Guido Dukker en Richard Wolfe