Return to site

Bob Neseker 1937 - 2023

Wat wij al zolang vreesden werd deze week bewaarheid: ons Erelid Bob Neseker is in de leeftijd van bijna 86 jaar overleden.

Bob kreeg het AFC / ACC DNA van huis uit mee. Zijn vader Nico Neseker en diens broer, Oom Willy Neseker, speelden in de jaren ‘20/’30 van de vorige eeuw, niet alleen goed voetballend in AFC, maar speelden ook in de zomermaanden cricket bij ACC aan de Zuidelijke Wandelweg.

Bob kwam via de “school van AFC Voorzitter Nico Holtzappel in de van Ostadestraat” terecht in het actieve club gebeuren. Met zijn schoolvrienden Hans Woudstra, Hans Honsdrecht en Johan de Bie, was het clubblaadjes vouwen en daarna basketballen.

Hij speelde vroeg in de AFC jeugd, maar vanwege de vestiging van zijn vader in Bangkok kwam daar als snel een eind aan. De dienstplichtige leeftijd deed hem zelfs in het Amerikaanse leger terechtkomen, waar hij wel een US paspoort aan overhield.

Eenmaal terug in Nederland stond hij aan het begin van een zeer succesvolle onderneming in sanitair producten genaamd WISA.

Hij ging ook weer actief cricketen in een van de social sides en later in de Veteranen met zijn vrienden Paul Meyer en Jaques Diepeveen. Zijn sterkste bijdrage vond plaats achter het wicket, waar hij een sierlijk duikende sluitpost was met veel loszittende beschermende onderdelen. Een sierlijk ACC petje op zijn kop.

Eigenlijk begon een cricketwedstrijd voor Bob bij aankomst op het terrein, met het lezen van de weekendkrant in een luie ligstoel. Pas als het 8e wicket van zijn battende mede broeders viel, borg hij de krant op, doofde zijn sigaar en ging zich op zijn gemak omkleden.

Zijn grote verdienste lagen op het bestuurlijke vlak. Hij maakte van 1982 t/m 1995 deel uit van het ACC Bestuur. Liefst 12 jaar was hij de Penningmeester, en wel in een periode dat wij een eigen clubhuis gingen bouwen in het Bos.

Hij was de opvolger van Tante Zus Suyver die die post liefst 17 jaar had bezet. Hij was het type mild-strenge schatbewaarder, die wel de economische leer sterk in de gaten hield en vooral “budgettair neutraal” wilde werken. Als de beraadslagingen aan de bestuurstafel te lang uitliepen in de avonduren, dan zij hij rustig “Mijne Heren, bekijk het maar; tot morgenochtend” en vertrok in zijn Bentley richting het Gooi.

Voor zijn langdurige verdiensten voor ACC werd hij in 1993 benoemd tot Erelid.

Na zijn ACC penningmeesterschap kwam hij in diezelfde functie in het AFC Bestuur waar hij vanaf ca. 2000 een grote rol speelde in de ontwikkelingen rond AFC Goed Genoeg aan de Zuidas. Ook hier viel hem het wel verdiende Erelidmaatschap ten deel.

Inmiddels had hij ook het vertier en de vrijheid van de golfsport ontdekt.

Samen met vrienden als Hans Honsdrecht en Arthur Reddering hebben wij met hem zowel met SGS als de ASGS menig dagje in velden en bossen besteed.

Door zijn zeer langdurig lidmaatschap van ACC behoorde hij uiteraard ook tot de 50 NOT OUT club. Maar zijn gezondheid liet hem de laatste jaren helaas steeds meer in de steek. Zelfs zodanig dat deze week zijn wicket definitief viel.

Dank Bob, voor al je trouw aan de club en niet aflatende vriendschap.

Max de Bruin Sr.

Ere Voorzitter

broken image