Return to site

Buitengewone ALV van ACC over statutenwijziging is op donderdag 18 mei a.s.

[door de redactie] Het bestuur van de Amsterdamsche Cricket Club heeft het genoegen haar leden uit te nodigen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Leden Vergadering over de aangekondigde statutenwijziging. De vergadering wordt gehouden op donderdag 18 mei 2017 om 20.00 uur gehouden in het clubhuis van ACC op Sportpark ’t Loopveld, Aanloop 3 te (1187 SZ) Amstelveen.

Indien op het geplande tijdstip niet het volgens de statuten vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt middels deze convocatie een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, te houden op dezelfde datum en plaats, aanvang 20.15 uur.

Agenda

1. Opening door de Voorzitter

2. Statutenwijziging

3. Sluiting

De voorgestelde gewijzigde statuten liggen voor leden ter inzage bij de voorzitter. Die leden die de statuten willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@acc-cricket.nl met als onderwerp 'statuten wijziging'. De gewijzigde statuten worden u dan per e-mail toegestuurd.