Return to site

Clubhuis-exploitatie door De Sportkantine wordt beëindigd

[door het bestuur] Onlangs is ACC op de hoogte gesteld door De Sportkantine (het horecabedrijf van Ben Markx en Binnert Rauwerda) dat zij willen stoppen met de exploitatie van het clubhuis van ACC. De Sportkantine is tot de conclusie gekomen dat exploitatie van ons clubhuis niet langer past binnen hun zakelijke activiteiten. Natuurlijk betreuren wij dit besluit na 5 jaar goede samenwerking maar zullen wij het ook respecteren.

Met alle betrokken partijen, dus ook met AMVJ Golf, is afgesproken de komende periode te gebruiken om tot een goede afronding te komen. Hierbij zal de dienstverlening en service in ons clubhuis op het normale niveau blijven.

Inmiddels zijn de acties al in gang gezet om een nieuwe exploitant voor ons clubhuis te vinden en hebben de eerste gesprekken al plaats gevonden.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.