Return to site

Derde overwinning ACC met prachtcentury Knoll en McInerney 80

 

 

broken image

[door Observer] Opnieuw een 30+ dagje met een gratis thuis wedstrijd op zaterdag tegen het veld loze en puntloze Dosti United. Toss gewonnen, dus batten. En wat voor partij batten zouden we te zien krijgen van het duo Chris Knoll (foto) en Charles McInerney!

Nadat op 32 zowel Kothari als Potdar waren verdwenen voor weinig, kreeg Charles in de 9e over gezelschap van Chris en zij zouden tot de 42e over samen het midden blijven beheersen voor een uiteindelijke wicketstand van 186 runs ! Dat was geen record want dat hadden de gebr. Zulfiqar in 2018 met 249* op hun naam gezet voor het 3e wicket. Sikander 150* en Asad 97*. Dat blijft wel even staan!

Wij zagen zeer verzorgd batten met als eerste doel de wickets te behouden. Na het passeren van de 100 werd meer aanvallend gebat en volgden vele boundaries en een enkel kansje. Charles was de eerste die moest vertrekken met 80 solide runs achter zijn naam, op een stand van 220. Chris ging door, maar hij liep op zijn tandvlees met de century in zicht. Onder groot applaus was het eindelijk zover en op 107 vond hij het genoeg (5x4 en 5x6). Well played !

De rest hield nog wat overs over om door te rammen, maar dat viel nog niet mee. Alleen Kumar (30) deed goed werk en Ram (13) een beetje. ACC eindigde op 291/8 in 50. Er werden ons 28 extra’s geschonken waarvan 19 wides hetgeen onder meer betekent: 3 extra overs + daarbij gescoorde runs! De heer Hans had met 3/49/10 de meest toonbare cijfers, terwijl de 1/30/5 van Victor Grandia knap was na zo lang niet gespeeld te hebben.

Lunch in de hitte... Het vervolg na de onderbreking laat zich in die zin moeilijk verslaan, dat een opgave van bijna 300 runs, bij voorbaat voor een team met nul punten, weinig perspectief biedt. Het werd een hele lange tijd hard werken in de hitte met weinig resultaat.

Hitte en slaap

Mees had als eerste succes op 14, maar daarna waren het vooral Ghavi (51) en Hans (59) die uiterst voorzichtig hun wicket wisten te behouden. De hitte en slaap leken in het veld de overhand te krijgen met de gedachte: die 300 halen ze toch niet. Een jong team scherp houden in de hitte vraagt extra leiding van de senior players, maar ja, die hebben het ook warm.

Rond de 190 kwam er eindelijk wat leven in de brouwerij toen mn. Ravichandra (40) onze bowlerij aanpakte . 6-en vlogen het park uit en 4-en konden uit de struiken worden geplukt. Catches vlogen door de handen (op hole 2.....) of ze vielen tussen twee fielders in. Last minute invaller Beau (voor de tijdens de warming up geblesseerde Shoaib) rende zich suf om boundaries te redden. Uiteindelijk hadden Ram en Mees succes in het luchtruim met goede catches. Jamie maakte de pot uit met een opmerkelijke run out.

Al met al had Dosti 239 runs bereikt en dat was best veel. Ook wij waren niet karig met extra’s: 25 waarvan 18 wides = 3 extra overs etc etc. Arya was met 4/41/10 de beste bowler, terwijl Charles met 1/16/6 zuinig was. Raza 2/33/7.4. Mees 1/43/7 en Potdar 1/15/4. Met de geschonken bal van Dé Hurwits, waarvoor dank, werd de 3e overwinning uit 7 wedstrijden bereikt. Zondag a.s. de voorlaatste ronde: HBS - ACC in Den Haag.

broken image

English translation

Third ACC victory with great century Chris Knoll, 80 by Charles McInerney

[by Observer] Another 30+ day out with a free home game on Saturday against fieldless and winless Dosti United. Toss won, so batten. And what party bats we would get to see from the duo Chris Knoll and Charles McInerney!

After both Kothari and Potdar disappeared for little on 32, Charles was joined by Chris in the 9th over and they would hold the middle together until the 42nd over for a final wicket score of 186 runs! That was not a record because the Gebr. Zulfiqar in 2018 with 249 * to their name for the 3rd wicket. Sikander 150 * and Asad 97 *. That will remain for a while!

We saw very neat bats with the first aim of keeping the wickets. After passing the 100, there was more offensive batting and many boundaries followed and a single chance. Charles was the first to leave with 80 solid runs to his name, on a stand of 220. Chris continued, but he was on his gum with the century in sight. To big applause it finally happened and at 107 he thought it was enough (5x4 and 5x6). Well played!

The rest had some overs left to ram on, but that was not easy. Only Kumar (30) did a good job and Ram (13) a little. ACC ended on 291/8 in 50. We were given 28 extras of which 19 wides which means: 3 extra overs + runs scored! Mr. Hans had the most presentable marks with 3/49/10, while Victor Grandia's 1/30/5 was handsome after not playing for so long.

Lunch in the heat ... The continuation after the interruption is difficult to beat in the sense that a declaration of almost 300 runs, for example for a team with zero points, offers little perspective. It was a long time hard work in the heat with little result. Around 190 there was finally some life in the brewery when mn. Ravichandra (40) approached our bowling shop. 6s flew out of the park and 4s could be picked from the bushes. Catches flew through the hands (on hole 2 .....) or they fell between two fielders.

Last minute substitute Beau (for Shoaib, who was injured during warming up), ran to save boundaries. In the end, Ram and Mees had success in the airspace with good catches. Jamie ended the game with a remarkable run out. All in all, Dosti had reached 239 runs and that was quite a lot. We were also not sparing with extras: 25 of which 18 wides = 3 extra overs etc etc. Arya was the best bowler with 4/41/10, while Charles was thrifty with 1/16/6. Raza 2/33 / 7.4. Tit 1/43/7 and Potdar 1/15/4. Thanks to the donated ball by Dé Hurwits, the 3rd victory out of 7 games was achieved. The penultimate round on Sunday: HBS – ACC in The Hague.