Return to site

Eerste ALV Club van 100

Vrijdag 13 mei jl. Konden wij weer eens voor het eerst bij elkaar zijn na bijna 2 jaar cricket met de handrem erop. Als bestuur waren wij weer zichtbaar en heeft onze nieuwe lid, Roland Flierman, ook een gezicht gekregen.

Na een minuut stilte voor Christiaan Soleman en Michael van Os is de vergadering begonnen en hebben wij de cijfers 2020, 2021 en vooruitzichten 2022 doorgenomen. Op enkele woord correcties na zijn de begrotingen goedgekeurd en is de kas toegelicht door Hans Honsdrecht en afgevinkt.

Onder het genot van een biertje, prosecco, of jonge borrel werd het bestuur aan de tand gevoeld over de bestedingen. Harry van Lingen bracht naar voren dat renovatie en vernieuwing van het ACC meubilair mooi meegenomen was voor de AMVJ Golf. Wim Pielage (tevens lid van de Cv100) gaf als voorzitter van ACC hierop de toelichting dat de golfers achter de schermen voldoende compenseren met het schoonmaken en beplanting etc. van het terras.

Max de Bruin Jr. bracht als kritische noot in dat de uitgaven van de club van 100 binnen ACC onvoldoende zichtbaar zijn. Wij zullen hier, als bestuur, beter over gaan communiceren en meer fysieke herkenning gaan geven aan de bijdragen.

Tevens heeft Max de Bruin Jr. een dringend beroep gedaan op de club van 100 om bij te dragen aan een nieuw scorebord. Hoe graag wij dit ook zouden willen heeft ons budget zijn beperkingen en kunnen wij hier niet het voortouw in nemen.

Richard Wolfe merkte in deze nog op dat het scorebord interactief met mobiel zou moeten kunnen werken. Echter zaten we toen plotseling in de ALV van ACC.😀

Dank aan Ernst-Pieter Knüpfer voor de mooie uiteenzetting van het reilen en zeilen binnen het eerste elftal en de positie van ACC in het Nederlandse cricket landschap. En hoe is het mogelijk dat ook Ernst-Pieter namen, data, facts en figures zo uit zijn losse mouw schudt. Google heeft hier het nakijken.

Ook de nieuwe beheerder Stephen Tilon heeft zich van zijn beste kant laten zien en ons een heerlijke maaltijd bereid. Dank aan Rick voor de hele organisatie en met name dank aan alle leden om met zovelen te komen.

Het bestuur:

Jan-Willem Beuker Rick Thorburn Roland Fliermanrm

broken image