Return to site

For sale: Jubileumboek ACC 100 jaar!

(English below)

[door Het Bestuur] Afgelopen vrijdag was een mooie dag voor ACC. Niet alleen hebben we Guido en Michael verwelkomt bij de 50 not outers, maar is ook het jubileumboek gepresenteerd.

Dankzij een aantal mooie donaties zijn wij in staat om ieder lid een gratis exemplaar aan te bieden. Het betreft hier niet alleen de spelende leden, maar uiteraard ook de niet spelende leden en laten niet vergeten de Ere leden. Enige voorwaarden die we er aan hangen; je contribitie moet zijn betaald :). Heb je het boek nog niet ontvangen op 27 augustus, neem dan even contact op met je aanvoerder of teamleider.

Naast een gratis exemplaar voor bovenstaande leden bieden wij ook een exemplaar aan, aan onze trouwe Donateurs. 

Mocht je nou niet onder een van deze noemers vallen en wil je wel graag een boek? Dat kan! Wij verkopen de boeken voor €25,- exclusief verzendkosten (€4,90). Het boek is niet te koop aan de bar. Het boek ophalen op ACC kan natuurlijk wel in overleg, dan komen de verzendkosten te vervallen. Je kan je verzoek indienen door een email te sturen naar info@acc-cricket.nl.

broken image

 

[By The Board] Last Friday was a great day for ACC. Not only did we welcome Guido and Michael to the 50 not outers, but the anniversary book was presented.

Thanks to some nice donations we are able to offer every member a free copy. This concerns not only the playing members, but of course also the non-playing members and let's not forget the Honorary members. Only condition we have is that your membership fee is paid :). If you did not receive the book on 27 August, please contact your captain or team leader.

Besides a free copy for the above mentioned members, we also offer a copy to our loyal Donors. 

If you do not fall under one of these headings and you would like a book? You can! We sell the books for €25,- excluding shipping costs (€4,90). The book is not for sale at the bar. Collecting the book at ACC is of course possible, in which case the shipping costs are not charged. You can make your request by sending an email to info@acc-cricket.nl.