Return to site

Een mooi dagje met 100 jarig ACC

[door Observer] Er werd al maanden op gewacht tot we eindelijk met z’n allen het feest van ACC 100 jaar mochten en konden vieren. De traditionele viering van een nieuwe lichting ACC 50-not- outers bleek het meest passende moment nadat de Corona beperkingen grotendeels waren verdwenen.

Liefst 125 deelnemers hadden zich ingeschreven voor de wedstrijden, borrel, buffet en ceremoniën. Het werd een weerzien van oude bekenden, vrienden van nu en vroeger met vaak de jongste generaties in hun kielzog.

broken image

Er vonden 2 wedstrijden plaats. Daar waren de Meppers en de Knoerters, net als 50 jaar geleden toen Guido en Michael Dukker op Boysday 1971 formeel lid van de club werden, op veld 1 en op veld 2 de ACC All Stars tegen de Rest of the World. Beide wedstrijden gingen over 15 overs.

Er werden prachtige prestaties geleverd, waarbij vooral de oudere middelbare ex top cricketers soms oogstrelend werk lieten zien. Tenzij het een TIE zou worden, was de uitslag op zich niet belangrijk.

De spirit of cricket zou sowieso winnen!

broken image

Het werd geen TIE en de daarop volgende borrel met bitterballen en vlammetjes gingen er uitstekend in.

Het buffet werd geopend en naarmate men veel of weinig had gesnoept van al de lekkere hapjes, kon men vroeg of laat eten. Rond half acht werd door de regelende commissie, met als hoofdmannen E.P. Knüpfer en Stephan Hannema, opgeroepen zich naar buiten op het terras te begeven voor het ceremoniële gedeelte.

Allemaal achter het hekje en gesproken werd vanaf het veld.

Allereerst moest nog recht gedaan worden aan 3 Leden van Verdienste t.w. Jana Vervelde, Rein Akkerman en Barry v/d Glas. Zij werden in de voorjaarsvergadering benoemd tot Lid van Verdienste en mochten op deze avond de bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen. Stephan mocht moeder Jana omhelzen en de oorkonde overhandigen voor haar langdurige inzet in de Barcommissie. Rein en Barry waren gedurende 10 jaar de grote gangmakers van de Zami’s, waarbij ook 10x het kampioenschap werd behaald tegen o.a. fameuze tegenstanders uit de Haagse regio.

broken image

Hierna richtte spreekstalmeester EP zich vervolgens tot de neven Guido en Michael Dukker om beiden welkom te heten bij het toetreden tot het gezelschap der 50 not-outers. Beiden hebben bij hun langdurige verblijf in alle geledingen van de club een duidelijke rol gespeeld. EP nodigde hun respectievelijke echtgenotes uit om de beroemde speld van 50* op te prikken en de oorkondes te overhandigen.

broken image

Het was vervolgens aan neef Hans Peter Dukker om ons uit te leggen wat voor rakkers de jongste neefjes waren. Op alle cricketvelden waar ze kwamen behoorden ze tot de super kattenkwaad uitvoerders die vaak werden omgekocht met colaatjes en kauwgum om nog ergere dingen te doen, hetgeen onlangs door een wat oudere dame uit Bloemendaal werd bevestigd.

broken image

Hans Peter besloot zijn betoog met het aanbieden van een wel heel bijzonder cadeau dat de familie Dukker aan ACC wilde geven en wel een bank van het soort waarvan er al een aantal met persoonlijk opschrift op en langs het veld staan. Een Dukker-bank zogezegd. Klasse!

Vervolgens gaven zowel Guido als Michael ieder voor zich uit hun eigen optiek toelichting op alles wat reeds ter berde was gebracht. Beiden hadden hun leven lang genoten van alles wat cricket en de club te bieden had en andersom. Michael gebruikte moderne middelen bij zijn speech waarbij hij ter plekke kon besluiten stukken over te slaan, terwijl Guido zijn eigen momenten koos.

De warme woorden gevolgd door een diepe buiging welke hij aan het slot van zijn speech aan het adres van de Ere Voorzitter richtte, lieten de laatste niet onberoerd, zo vernam uw verslaggever!

broken image

En toen volgde de presentatie van het jubileumboek. Voorzitter Wim Pielage nam de microfoon over en begon de Commissie “jubileumboek” dank te zeggen voor de genomen initiatieven en de uiteindelijke uitvoering. De Redactie bestond uit Arthur v. Leeuwen, John v. Vliet en Irfan Younis terwijl Ronald Anderson het drukkers gedeelte voor zijn rekening nam. De laatste kon helaas niet aanwezig zijn. De heren werden middels een fles geestrijk vocht bedankt voor het vele werk.

Hoofdredacteur Arthur v. Leeuwen gaf vervolgens uitleg van het tot stand komen van het boek dat met name werd geïnitieerd door de ons veel te vroeg ontvallen Michael v. Os. Samen met Michael, Ronald en Arthur werd aan de vroege plannen invulling gegeven en er bleken spoedig tal van positieve reacties te komen van vele schrijvende leden. Doorzettingsvermogen en vele slimme plannen hebben geresulteerd in een fantastisch boekwerk van 127 pagina’s, gebonden met harde kaft en voorzien van talloze fraaie kleuren foto’s.

Het eerste exemplaar werd door Arthur aangeboden aan Ere Voorzitter Max de Bruin Sr.

Secretaris EP nam de microfoon weer over en prees hoofdredacteur Arthur die bijna driekwart jaar aan de samenstelling had gewerkt voor zijn geweldige inzet met dit prachtige resultaat.

Namens het Bestuur stelde hij voor Arthur van Leeuwen te benoemen tot Lid van Verdienste hetgeen door de nog immer grote schare aanwezigen met groot applaus werd begroet!

broken image

Het was een lange sessie geweest en de kilte van de avond deed menigeen bibberen, maar de warmte van alle mooie woorden en gebaren was gloeiend aanwezig.

Max Sr. had de eer om de avond te mogen afsluitend en deed dit met een persoonlijk woord en presentje naar Arthur toe, waarbij het vele ondersteunende werk van Arthur’s vrouw Reintje op de achtergrond, niet werd vergeten.

broken image

De ACC familie kan met trots terugkijken op een prachtige viering van het 100 jarig bestaan van onze club.

OBSERVER