Return to site

HEERLIJK OUDERWETSE A.C.C. FEESTDAG - 50 NOT OUT

broken image

EP en Stephan hadden ons opgeroepen om op 17 juni naar de club te komen. Er waren immers 3 leden die het respectabele aantal van 50 jaar clublidmaatschap hadden bereikt tw. Harry de Breet, Arthur van Leeuwen en Max de Bruin Jr. Velen gaven gehoor aan de op roep op een zon overgoten zaterdag middag en onder hen twee speciaal geselecteerde spelers en oud spelers van ACC.1 t/m ACC.7

Het Max Jr. XI ging batten voor 20 overs. Good old Karel van Osch (ACC.1 – 1968/86) bowlde de eerste bal en die mocht over. Good en nog older Ton Balk (met 76 jaar het langst lid van de club) umpirede de eerste over vlekkeloos waarna Hans Dukker (ACC.1 – 1961/77) en Rick Thorburn de leiding in handen namen. Een heel assortiment oud spelers van ACC.1 stond op het veld en dat maakte de wedstrijd zeer interessant. Captain Max had vele oude vrienden weten te strikken voor dit potje 20/20. Daar waren: Steven Evers (ACC.1 – 1994/04) – Kees Mulder (ACC.1 – 1971/97) – David Abendanon (ACC.1 – 1988/94) – Johan Scholvinck (ACC.1 – 1983/98) – EP.Knupfer (ACC.1 – 1985/05) - Guido Dukker (ACC.1 – 1980/05) - Eric Booij (ACC.1 - 1991/00) en voorts Steven de Bruin – Jim Dukker – HP.Dukker en Ajit Kamboj.

Opponent Cederic de Breet XI (ACC.1 – 1991/05) bracht oa. de gebroeders Balk, Jan (ACC.1 1982/08) en Roelof (ACC.1 – 1977/99) – Rehan Younis (ACC.1 – 1999/17) – Michael Dukker (ACC.1 – 1978/94) en Martijn de Breet – Stephan Hannema – Wim Pielage – John v.Vliet en coach Zakir. Wie geen jaartal heeft vermeld, speelt nog in ACC.1 of heeft er vroeger heel dicht tegen aan gezeten.

Nadat de partij van Max het tot 99 runs had gebracht, ging Ceds’ XI wel heel voortvarend van start en bracht zodoende de traditionele TIE wel ernstig in gevaar want 50/3 in 11 overs beloofde niet veel goeds voor die TIE. “Ze willen allemaal echt winnen” werd er links en rechts gemompeld. Slechts dankzij de medewerking van al diverse spelers, die altijd al dicht tegen het eerste hadden aangezeten, kon de onontkoombare TIE als nog worden gerealiseerd. 99 ALL !!!

Na afloop was het natuurlijk tijd om de nieuwkomers in de 50 NOT OUT club uitgebreid in het zonnetje te zetten. EP nam het voortouw en liet alle eerder benoemde leden van dit gezelschap de revue passeren. Vervolgens mocht Cederic vader Harry toespreken en hij memoreerde de vele wapenfeiten uit Harry’s langdurig lidmaatschap. Het kratje bier dat Theo Barlag Harry altijd in het vooruitzicht stelde bij het voltooien van een halve century aan runs – hetgeen nooit lukte – werd hem bij deze 50 not out alsnog overhandigd.! Vervolgens was het de beurt aan Han v.Leeuwen om zijn broer toe te spreken. Arthur bleek alles bij ACC te hebben meegemaakt en zo schilderde kunstschilder Han uitvoerig het cricketleven van zijn broer, die de genoemde feiten niet ontkende. Evenals voor Harry was er voor Arthur de oorkonde 50* en het fraaie speldje waarvoor hij speciaal zijn beste jasje voor had aangedaan.

Tot slot was het aan niemand minder dan buut-redenaar Jan Balk om zijn 5 jaar oudere cricket broeder Max toe te spreken. Van de vele waterval elementen uit Jans ’speech is mij vooral bijgebleven dat Jan en Max echt broers bleken te zijn, aldus Jan. Met excuus aan de tot heden door het leven gaande vaders Ton en Max Sr. was Jan toch tot de conclusie gekomen dat Stan Fletcher (ACC.1 -1978/87) wel hun beider vader moest zijn - en zij derhalve broers – aangezien Stan beiden destijds bij voortduring “son” bleef noemen. Geestig gevonden en gebracht door Jan. Jan bleef dansend met de mice of soms een fles in de hand in razend tempo doorpraten. Niet te

stoppen. Hoog gehalte o.h.-en. Na de speeches was het de beurt aan Johan Schölvinck die met een schitterende meezinger (wijs: Land van Maas en Waal) een ode bracht aan zijn oud-captain Max. Het geheel was een prachtige voorstelling van wat een familie club vermag waarbij de jubilarissen elk op eigen wijze hun dank uit spraken voor wat de club A.C.C. hen in het leven geboden had.

Tot slot was er het moment waarbij EP overging tot aanbieden van een schitterende ere-bank ter herinnering aan onze overleden vriend Hans Woudstra. Carolien – van niets wetend – werd verzocht het doek weg te trekken en daar stond de zwaar eiken houten bank met gebeitelde inscriptie. De realisatie was mogelijk gemaakt door de Ere Leden en Vrienden.

Terwijl de Jeugd Commissie een partijtje buikschuiven op de onder gespoten covers organiseerde kon de Indisch maaltijd van Ben een aanvang nemen en bleef het nog lang oer gezellig.

OBSERVER

Naschrift Rick Thorburn: bijgaande ballensponsoren op de 50 NO-dag worden namens ACC hartelijk bedankt voor hun gulle bijdrage aan onze Max de Bruin Sr, Ernst-Pieter Knüpfer, Wouter Hendriksen, Harry de Breet, Arthur van Leeuwen, Han van Leeuwen, Pieter en John van Vliet (2x), Ulco Umans, Roelof Balk, Hans Honsdrecht, Edwin Geluk, Anonieme oud speler ACC1, Hans-Pieter Dukker, Johan de Bie, Jana Vervelde, Marleen Balk, Harry van Lingen en Steven de Bruin.