Return to site

Nieuwe banken geschonken door leden van ACC

[door de redactie] Los van de al eerder hier gemelde nieuwe bank, opgedragen aan Hans Woudstra RIP, zijn er meer fraaie banken door clubleden geschonken. Het bestuur van ACC bedankt ook die hier nog niet genoemde sponsoren van harte voor hun gulle gaven voor de overige zeven banken. Het bestuur bedankt daarnaast ook de initiatiefnemer van de actie Rick Thorburn, tevens een van de banksponsoren, en AMVJ Golf, waarvan de leden de groene kussens voor hun rekening namen.

Verschillende banken zijn gedoneerd, zoals te lezen valt op de diverse plaques, ter nagedachtenis aan enkele andere prominente, maar helaas ook overleden ACC’ers. Zoals Piet Sanders, Wubbo de Boer en Wim Feldmann. De nog niet gemelde acht banksponsoren zijn: Ton Balk, Michael van Os, Rick Thorburn, ‘Slimme.Vos.nl’, Daan Kappelhoff, Zal Dabhoiwala, Lodewijk Detmers-Blom en Albert Spijker.

Huishoudelijke mededeling tenslotte van Rick: ‘’Belangrijk: na gebruik na de wedstrijd de bank(en) graag terugzetten onder het afdak. Ze zijn niet van hardhout gemaakt en het is daarom beter dat ze zo min mogelijk nat worden. En de kussens graag in het clubhuis leggen.’’