Return to site

Nieuwe contributie bedragen voor seizoen 2023 / new annual fees voor 2023

 

Amsterdamsche Cricket Club, Amstelveen

IBAN:NL18 ABNA 0546355064

Registreer hier - Dutch/Nederlands

Register here - English/Engels

(English Below)

broken image

 

*ALLE contributies voor spelende leden moetenvoor 1 mei betaald worden. Pas daarna is het lid speelgerechtigd.

+Contributieis inclusief een €20 lunch bijdrage. Bij jeugdwedstrijden wordt een lunch
aangeboden aan alle spelers en tegenstanders.

Alle betalingen lopen via ClubCollect.

Sinds 2018 werkt ACC samen met ClubCollect. Leden en donateurs ontvangen een betaalverzoek voor de contributie of donatie voor het seizoen. Via e-mail en sms. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken, een betaling via iDEAL of via automatische incasso. Het is ook mogelijk om in maximaal drie maandelijkse termijnen te betalen.

Voorafgaand aan de afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Mocht een incasso-opdracht worden gestorneerd, dan brengt ClubCollect €3,50 in rekening.
 

De betaling dient tijdig te gebeuren en voorspelende leden geld dat er niet aan (competitie) wedstrijden deel kan worden genomen als de contributie niet is betaald.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van ClubCollect. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, staat zowel de vereniging als ClubCollect hier vanzelfsprekend altijd voor open.

Voor andere betalingsregelingen dien je contact op te nemen met de penningmeester.

Voor vragen over uw lidmaatschap of de contributies gelieve een mail te sturen naar onze adminstratie via administratie@acc-cricket.nl.


[ENGLISH]
Since 2018ClubCollect and ACC are working together. Members and donors will receive a
payment request for the season. Via e-mail or SMS. The message will contain a
link with which you can access your personal payment page. On this page you
have to make a payment choice, a payment via iDEAL or via direct debit. It is also possible to choose for three monthly istallments. Prior to the depreciation against your account you will receive an announcement so that you are always well informed and can ensure that there is sufficient balance on your account. Should a collection order be reversed, ClubCollect will charge €3.50.

The payment has to be done in time and for playing members the rule applies that
they cannot participate in (competition) matches if the membership fee has not
been paid.

For more information,please visit the ClubCollect website. If you have questions about this, you can always approach the treasurer. Also if there arequestions while working with ClubCollect, both the club and ClubCollect are always open for support.

If you want to make special payment arrangements please contact the treasurer..

For questions about your membership or fee please send an email to our administration via administratie@acc-cricket.nl.