Return to site

Rick Thorburn Erelid en Lodewijk Blom Lid van Verdienste

A.L.V. van A.C.C. gehouden op 16 Februari.

Niemand had van te voren kunnen bedenken, of zelfs maar bedacht, dat de reeds lang van te voren vastgestelde datum van 16 Februari, een AJAX avond zou zijn.

Met de bloedeloze 0 – 0 uitslag bleken de aanwezigen niet veel gemist te hebben. Maar de opkomst bij de A.L.V. van A.C.C. was wel magertjes.

De meeste Agendapunten waren hamerstukken. De financiën kregen de meeste aandacht. Dat zal bij elke vergadering wel zo gaan nu de voortdurende golf van prijsstijgingen menige begroting overhoopgooit. Vooral ENERGIE is de boosdoener die veel sportclubs in problemen brengt.

Als gevolg van de huidige onkosten situatie leidde dit tot een zeer beperkte contributieverhoging van €.10.- voor senioren en €.5.- voor de jeugd. Daar valt overheen te komen voor een heel cricketseizoen met een elektrisch aangedreven bowling machine!

Er volgde een flinke bestuurswisseling. Chris Knoll droeg na 5 jaar de verantwoordelijkheid over onze penningen over aan Ulco Umans, terwijl Berend Edelenbos het bestuur duidelijk kwam verjongen en de post “Commissaris Faciliteiten” overnam van Stephan Hannema die hier 6 jaar verantwoordelijk voor was geweest in het bestuur. Tot slot gaat Saju Sarangdharan de post “Commissaris Clubhuis, Bar en Evenementen” overnemen van Girish Chauhan.

De aftreders werden bedankt voor de bewezen diensten en de nieuwkomers gaven aan er veel zin in te hebben.

Hierna werd een extra punt aan de agenda toegevoegd en wel twee benoemingen. Lodewijk Blom werd benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn 17-jarige inzet als toegevoegde administrateur ter ondersteuning van de penningmeester. Een zeer terechte benoeming.

En dan was daar Rick Thorburn die op zo veel terreinen binnen de club actief is geweest. Op financieel terrein was hij zowel uitvoerder als controleur, met een scherp oog voor bewaking van onze centjes. Hij herontwikkelde de ingeslapen Mancunian Cup, welke hij eens met Stan Fletcher (beiden afkomstig uit Manchester) in het leven had geroepen. En hij richtte de Club van 100 op.

Dit instituut tracht extra financiële steun voor de A.C.C. te genereren en kan nog steeds meer leden gebruiken. En hij was (en is) jarenlang Chef van de Actie Bal.

Voor al deze activiteiten werd hem zeer terecht het Erelidmaatschap aangeboden. In zijn dankwoord meldde hij trots de eerste Engelsman te zijn die deze eer te beurt viel.

Het nieuwe seizoen zal begin April van start gaan met oefen wedstrijden op de eerste 3 weekends en een echte start maken op zaterdag 22/4 met A.C.C – H.B.S. thuis.

De Technische Commissie onder leiding van Mark Mulready is druk in de weer geweest om een zeer behoorlijke A.C.C. vertegenwoordiging in de competitie te brengen.

Heino Kuhn keert terug bij de club en is aangesteld als Headpro.

Van Dosti zijn overgekomen de wel bekende spelers Rahil Ahmed (wicketkeeper) en Mahesh Hans (bowler). Voorts mogen wij de Nieuw Zeelander Zac Konlechner begroeten die hier reeds gevestigd bleek te zijn.

Dan is er Pienaar Buys die naar Nederland komt met vrouw en dochter. Hij en zijn vrouw zullen hier elk gaan werken en over een work permit beschikken.

Pienaar is een left arm spinner en top order batsman.

Een aantal puzzlestukjes vielen als toevalligheden in elkaar en zodoende lijkt ons eerste een heel nieuw gezicht te krijgen.

Helaas heeft Mees van Vliet aangegeven vanwege zijn studie in Den Haag, en wellicht het kunstgras, een overstap naar V.C.C. Voorburg te maken. Chris Knoll en Charles McInnerney hebben aangegeven te stoppen met top-cricket.

A.C.C. zal met 7 senioren teams aan de competities deelnemen. Het is een streven om A.C.C.2 hoger op te krijgen in de KNCB piramide. Voor de T20 competitie zijn naast het Eerste nog twee lagere teams ingeschreven.

De jeugd zal in bijna alle categorieën present zijn.

In de rondvraag werden ten slotte nog een paar zinnige dingen gezegd.

De Voorzitter kon om half elf de vlot verlopen vergadering sluiten en de aanwezigen naar de bar sturen.

OBSERVER

broken image

Het bestuur zit voor het eerst in de nieuwe samenstelling achter de tafel. Foto: Jan Balk

broken image

Rick Thorburn is na decennia van trouwe dienst benoemd tot erelid van de Amsterdamsche Cricket Club. Foto: Stephan Hannema

broken image

Lodewijk Detmers Blom houdt al jaren de boekhouding van ACC bij en is benoemd tot Lid van Verdienste van ACC. Foto: Stephan Hannema.

broken image

Hans Honsdrecht en Max de Bruin senior volgen de ALV in opperste concentratie.