Return to site

Prijswinnaars gezocht! ATTENTION, we need your help!

[door Commissie ACC 100 Jaar] (English below)

Beste clubgenoten en oud-ACCers,

Wij zijn bezig met het digitaal updaten van ons archief.

Bij het gedeelte prijswinnaars stuitten wij op enige hiaten en missen namen van de betreffende
winnaars. Met de name de overgang van de gedrukte Pitch naar het tijdperk van de website zorgt voor een leemte.

Mocht U verslagen, notulen of wellicht de prijs zelf hebben, dan kunt u ons helpen door de betreffende informatie door te geven aan Rick Thorburn @ thorburn2208@gmail.com.

Alvast dank!

Commissie ACC 100 Jaar

Dear (former) Clubmembers of ACC,

We are digitally updating our archive.

In the prize winners section, we encountered some gaps and missing names of the respective winners. In particular, the transition from the printed Pitch to the era of the website is creating a gap.

If you have reports, records or perhaps the prize itself, you can help us by passing the relevant information to Rick Thorburn @ thorburn2208@gmail.com.

Thanks in advance!

Committee ACC 100 Year

Het gaat om de volgende prijzen en jaartallen:
It concerns the following prizes and years:

broken image
broken image