Return to site

Rick Thorburn en Wim Pielage geven startschot Vrienden van ACC's 100 Club

broken image

[door de redactie] Op de ALV van ACC (English follows) werd de Vrienden van ACC Club van 100 officieel opgericht, compleet met -een juridische noodzakelijkheid- onafhankelijk bestuur. Op de foto initiatiefnemer Rick Thorburn (rechts) en voorzitter Wim Pielage, die het fraaie ophangbord met de eerste namen/leden in ontvangst nam.

Wim wenste Rick en zijn initiatief veel succes toe, en een goede samenwerking voor het goede doel, ACC. Dus veel leden en daarmee extra inkomsten voor de club, die volgend jaar immers haar 100-jarig jubileum viert. Ook het clubhuis dient opnieuw in de verf gezet te worden, om over de kosten van coaches en (veel) meer maar te zwijgen. Vast staat natuurlijk dat ons aller ACC het Jubileumjaar volgend jaar in de Topklasse moet doorbrengen.

Op het moment van schrijven telt de club al 26 leden. Overigens moet de temperatuur Fundraising Themometer nog iets geactualiseerd worden. Maar er is dus nog wel even te gaan, leert een blik daarop, als typically British understatement. Dus, gewaardeerde ACC’ers, als je nog geen lid van de Club van 100 bent, wat let je? En vergeet niet je familieleden en kennissen ook lid te maken, en wat te denken van die schoonzus en die neef in het buitenland. Of misschien wel je buurman/vrouw ;-). Voor 100 euro per jaar (meer mag ;-) gedurende vijf jaar en die giften zijn nog fiscaal aftrekbaar ook. Doelstelling dus: 10.000 euro maar liefst. Veel meer informatie over de Club van 100 vind je door hierop te klikken, maar dezelfde info kun je ook bereiken via bovenin de voorpagina.

UPDATE: De vereniging “Vrienden van ACC Club van 100” is op 4 maart 2020 officieel opgericht. De inschrijving in het handelsregister heeft op 5 maart 2020 plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel is geregistreerd onder 77542789 en de RSIN is 861040922.

Het startbestuur van de vereniging wordt gevormd door:

1. Jan-Willem Beuker, voorzitter;

2. Michael Jan van Os, secretaris; en

3. John Richard Thorburn, penningmeester.

Bankrekening

Er is op 10 maart een aanvraag gedaan voor een betaalpakket bij ABN Amro Bank. De verwerkingstijd is momenteel lang en dit kan minimaal 14 dagen in beslag nemen.

English translation:

At the Annual General Meeting of ACC, the Friends of ACC 100 Club was officially established, complete with - a legal necessity - independent board. On the photo initiator Rick Thorburn (right) and chairman Wim Pielage, who received the beautiful bord signed with the first names / members.

Wim wished Rick and his initiative a lot of success, and a good working cooperation with ACC. We want many members which will help generate the extra income for the club, which will be celebrating her 100-year anniversary next year. The clubhouse also needs to be repainted, not to mention the costs of coaches and (much) more. It is of course certain that all of us at ACC want the first team to continue playing in the Topklasse in the Anniversary year 2021.

The new club already has 24 members at the time of writing. Incidentally, the Fundraising Thermometer still needs to be updated slightly. But there is still a long way to go to achieve the goal of €10.000, a look at that, as typically British understatement. So, dear friends of ACC, if you are not yet a member of the Club of 100, what do you pay attention to? And don't forget to make your family members and request acquaintances to become members also, and what about the sister-in-law and cousin abroad. Or maybe your neighbour / wife ;-). For 100 euros a year (more is allowed ;-) for five years and these gifts are tax deductible too. You can find much more information about the Club of 100 by clicking on it here, but you can also access the same info from the top of the front page.