Return to site

Rudy Don Griot is ACC's vrijwilliger van de maand

[door Ernst-Pieter Knüpfer]     Na een lang verblijf buiten ACC is onze Rudy Don Griot weer nadrukkelijk aanwezig. De aimabele 81-jarige is still going strong en verricht doorlopend hand-en-spandiensten in en rond het clubhuis. Zo werd een aantal planken van het hekwerk op het terras vernieuwd, kregen we een aldaar een nieuwe 'gate' en timmerde hij en passant ook nog even een nieuwe boekenkast. Ook als gastheer is Rudy onvolprezen en zeer verdienstelijk. Zijn hulpzaamheid en attentheid worden zeer op prijs gesteld en daar mag best een dankje wel tegenover staan.

Rudy, bij deze, namens ACC hartelijk dank voor al je inspanningen en grote betrokkenheid.

broken image