Return to site

Umer's experimenten bij Zami’s gaan bij VRA de mist in

[door De Zamiaan] (English follows) Zaterdag stond er een extra wedstrijd op het programma tegen Zami 2 van VRA. Beide teams hadden geen competitie verplichting dus had de KNCB de wedstrijd gepland.

Aangekomen op VRA begon de regen te vallen en dus het wachten. Dit gaf de mogelijkheid om eens bij te praten met Benno van Nierop die inmiddels een 60 urige vrijwilligerswerk week heeft bij VRA als groundsman en projectleider nieuwbouw/renovatie. Ongelooflijk, van een paar uurtjes helpen per week tot een meer dan fulltime betrokkenheid. Respect.

Het was dan ook op zijn advies dat we na het stoppen van de regen eerst moesten wachten tot de square droog was. Dus start om 3 uur en 25 overs.

De toss was inmiddels weer vakkundig verloren dus eerst fielden. We hadden gelukkig 11 man omdat Tristan de op het laatste moment ziek geworden Paul te vervangen. Tijdens de warming-up (ja die doen we nog steeds) gaf Umer aan dat hij ging experimenteren, want het was een friendly. Hoe zou dat aflopen????

Experiment 1: twee onervaren openings bowlers. Resultaat te veel runs en extra's, te weinig wickets

Experiment 2: onervaren 3e en 4e bowler. Resultaat veel te veel extra's en runs en wel eerste wicket voor Rahul (heeft wel wat gekost)

Experiment 3: Umer ging zelf bowlen. Resultaat te veel runs en extra's en geen wickets.

Overall vloog het totaal omhoog, pakte Kees wel 3 prima vangen en werden diverse spelers erg onrustig. Het fielden werd er helaas ook niet beter op.

Dit leidde weer tot goed bedoelde adviezen richting de captain maar die vielen niet in goede aarde. De klap van de mislukte experimenten was hard bij hem aangekomen en hij had dan ook veel moeite om met deze onbekende situatie om te gaan.

Uiteindelijk stonden er 195 runs op het bord toen de Zami al mopperend het veld af liepen. Dit was het hoogste totaal voor VRA in lange tijd.

Conclusie: Deel één van de experimenten reeks volledig mislukt. Nooit meer doen.

Tijdens de lunch werd er onderling nog even lekker na gemopperd. Niet over de lunch, maar over hoe een aantal zaken waren gelopen.

Dit moet dus echt anders.

Het batten van ACC was niet goed genoeg om het totaal te benaderen. Domme run outs, makkelijke vangetjes het was er allemaal.

Experimenten met korte runs: Resultaat twee oliedomme run outs (of waren het er drie)

Umer en Wim (ging als 3 in, experiment?) waren de enige spelers die iets behoorlijks lieten zien. Beide rond de 30 runs.

Maar verder dan 140 runs kwamen we niet.

Eindconclusie: Experimenteren moet maar op de training gebeuren. Iedereen wil winnen als hij een wedstrijd speelt. Onderlinge verhoudingen hebben het zwaar te verduren wanneer iets de mist in gaat.

Zaterdag snel vergeten en volgende week als team er tegen aan in Oss.

Umer's experiments at Zami’s go wrong against VRA

[by De Zamiaan] Saturday there was an extra game scheduled against Vami's Zami 2. Both teams had no league obligation, so the KNCB had planned the game.

When they arrived at VRA the rain started to fall and so they waited. This gave the opportunity to catch up with Benno van Nierop, who now has a 60-hour volunteer week at VRA as groundsman and project manager new construction / renovation. Incredibly, from a few hours a week to more than full-time involvement. Respect.

It was on his advice that after the rain stopped, we should first wait until the square was dry. So start at 3 o'clock and 25 overs.

The toss was expertly lost again so first fielding. Fortunately we had 11 men because Tristan replaced Paul who fell ill at the last minute.

During the warm-up (yes we still do), Umer indicated that he was going to experiment, because it was a friendly one. How would that end ????

Experiment 1: two inexperienced opening bowlers. Result too many runs and extras, too few wickets

Experiment 2: inexperienced 3rd and 4th bowler. Result far too many extras and runs and first wicket for Rahul (did cost a bit)

Experiment 3: Umer went bowling himself. Result too many runs and extras and no wickets.

The total flew up, Kees did catch 3 fine ones and several players became very restless.

Unfortunately, the fielding did not get any better, which in turn led to well-intentioned advice to the captain, but they did not go down well. The blow from the failed experiments had hit him hard and he struggled to cope with this unknown situation. Eventually 195 runs were on the board as the Zami grumbled down the field. This was the highest total for VRA in a long time

Conclusion: Part one of the experiment series completely failed. Never do it again.

During lunch they muttered for a while. Not about lunch, but about how things had turned out, so things really have to change.

 

Batting ACC was not good enough to get close to the total. Stupid run outs, easy catches it was all there.

Short run experiments: Result two rather stupid run outs (or were there three). Umer and Wim (entered as 3, experiment?). Were the only players who showed something good. Both around 30 runs. But we didn't get further than 140 runs.

Final conclusion: Experimentation should only be done during training. Everyone wants to win when playing a match. Relationships have a hard time when something goes wrong.

Lets forget quickly about Saturday and next week again as a team in Oss.