Return to site

Update: Blauwe zones bij parkeerplaatsen voor clubhuis van ACC

Attentie.

Er zijn blauwe zones ingevoerd op de parkeerplaatsen voor het clubhuis, de Saskia van Uylenburgweg en het parkeerterrein bij ACC.

De blauwe zone heeft een parkeerlimiet van 3,5 uur en is van toepassing van maandag tot en met zondag tussen 9.00 tot 18.00 uur voor het sportpark. Aanvankelijk gold de blauwe zone voor alle dagen van de week. Maar op aandringen van ACC en andere verenigingen heeft de gemeente Amstelveen het nieuwe parkeerbeleid voor het weekend iets aangepast aan de Amstelveense kant.

In de weekeinden kan er dus vrij geparkeerd worden op de parkeerplaats aan de Saskia van Uijlenburgweg (Amstelveense kant). Hiermee zijn de directe problemen bij cricketwedstrijden gelukkig opgelost.

English:

Attention.

Blue zones have been introduced in the car parks in front of the clubhouse, Saskia van Uylenburgweg and the car park at ACC.

The blue zone has a parking limit of 3.5 hours and applies Monday to Sunday between 9am and 6pm at the sports park. Originally, the blue zone applied to all days of the week. But at the insistence of ACC and other clubs, the Amstelveen municipality has slightly adjusted the new parking policy for the weekend on the Amstelveen side.

So on weekends, free parking can be used in the car park on the Saskia van Uijlenburgweg (Amstelveen side). This fortunately solves the immediate problems at cricket matches.

 

broken image
broken image
broken image
broken image