Return to site

Zami sluit ook bezoek aan Hilversum winnend af

[door De Zamiaan] Zaterdag mocht de Zami aantreden op het vergrote voetbalveld van Hilversum, vooral naar de zijkanten was er niet al te veel ruimte. Een pitch die allerlei rare bewegingen van de bal veroorzaakte maakte het niet makkelijk voor de batslieden maar ook niet voor de bowlers, iets te ver buiten off en de bal pakte de helling op de pitch en werd onbespeelbaar.

Genoeg uitdagingen dus waar we snel achter kwamen nadat Umer de toss weer verloren had (hier moet hij nu echt iets aan gaan doen!!) en we mochten fielden. Enkele spelers van Hilversum gingen al snel voor de grote klappen naar de korte boundaries. De startende bowlers deden hun best, maar Wim had zich deze week duidelijk overtraind en kon z’n lijn niet vinden en had in lange tijd niet zo slecht gebowled. Dit legde dus meer druk op zijn teamgenoten, maar die gingen daar aardig mee om.

Ook werden een aantal vangkansen verprutst, to put in mildly. Met als hoogtepunt de harde botsing tussen Nagesh en Mushaf die gelukkig geen gewonden opleverde, maar dus ook geen vang.

Het was te danken aan Abu (4 wickets) en Zuby (al weer 3 wickets!!!!) dat we Hilversum voor 161 runs aan de kant hadden en we de lange wandeling terug naar het clubhuis konden maken. Daar aangekomen genoten wij van een lekkere Indiase lunch aangevuld met een lekkere curry die Rahul bij zich had.

De 2e innings begon iets te laat want Rahul mocht openen maar hij had nog een sanitaire stop ingepland. Waarschijnlijk kwam hij door al dat gehaast niet lekker uit de verf en kon zich al erg snel weer naar de kant begeven. Waarna hij ons uitgebreid uitlegde hoe en waarom hij uit was gegaan. Dit zou hem nooit meer overkomen.

Yousaf en Mushaf (46) legde de basis voor de uiteindelijke winst. Gavin (48) maakte het aan het eind vakkundig af, dacht hij. Zes, vier, Zes en toen … LBW met nog 8 runs te maken.

Even wat onrust, ook weer rare slagen en noch twee wickets. Nergens voor nodig, hier moeten we slimmer in worden. Maar het maakte niets meer uit de buit was binnen. En weer een mooie allround teamprestatie.

English translation

Zami also ends visit to

Hilversum with a win

[De Zamiaan] On Saturday, the Zami was allowed to enter the enlarged football field of Hilversum, especially to the sides there was not too much space. A pitch that caused all sorts of weird movements of the ball made it not easy for the batsmen but also for the bowlers, a little too far off and the ball grabbed the slope on the pitch and became unplayable.

Enough challenges so we quickly found out after Umer lost the toss again (he really needs to do something about this now !!) and we were allowed to field.

Some players from Hilversum soon went to the short boundaries for the big hits. The starting bowlers did their best, but Wim had clearly overtrained this week and could not find his line and had not bowled so bad in a long time. This put more pressure on his teammates, but they dealt with it nicely.

A number of catching opportunities were also wasted, to put in mildly. The highlight was the hard collision between Nagesh and Mushaf, which fortunately resulted in no injuries, but therefore no capture.

It was thanks to Abu (4 wickets) and Zuby (already 3 wickets !!!!) that we had Hilversum on the seats for 161 runs and we could take the long walk back to the clubhouse. Once there, we enjoyed a nice Indian lunch supplemented with a nice curry that Rahul had with him.

The 2nd innings started a little too late because Rahul had to open but he had another sanitary stop planned. He was probably not playing to his liking because of all that rushing and had to walk back to the side very quickly. After which he explained to us extensively how and why he went out. This would never happen to him again.

Yousaf and Mushaf (46) laid the foundation for the eventual win. Gavin (48) finished it expertly at the end, he thought. Six, four, six and then… LBW with 8 runs to go.

A little restlessness, weird strokes again and neither two wickets. That was not necessary, we need to get smarter about this. But it didn't matter anymore we had our win. And again, a nice all-round team performance.