Return to site

Spartanen lopen zich stuk op het Loopveld - eerste winst ACC1

broken image
broken image
broken image

[door Observer] ACC mocht na gewonnen toss het veld in om te trachten, met de door Carolien Woudstra geschonken bal (waarvoor dank!), het aloude Sparta de punten te ontnemen. De XI Commissie stond voor de zware taak om aan alle gegadigden voor een plek in het topteam van ACC recht te doen.

Century maker van ACC2 Hosur Ananda Krishna keerde terug en de 16 jarige scholier Mees van Vliet – wie kent hem niet – kreeg mede dankzij goede rapportcijfers bij de KNCB opleidingen ook een plek. Mees hing nog niet zo lang geleden in de inmiddels gesneuvelde klimboom naast het clubhuis, maar is inmiddels uitgegroeid tot een slank jong mens van ca. 2 meter.

Deze gegevens van onze jonge bowler (zoon van John en Eva en kleinzoon van Pieter en Miep) kenden de Spartanen natuurlijk niet, met als gevolg dat om 11.00 de eerste Spartaan door Mees gecleaned werd met zijn eerste bal en dat de tweede Spartaan dat zelfde lot met de tweede bal onderging. Line and length waren dit keer perfect en de youngster had een opening als zelden gezien wordt!

Goed, de oude Bukhari (22 en ex ACC) trad daarna even op, samen met Balwantsingh (29) maar Sparta werd al spoedig met behulp van Charles McInerney (tweede foto) verder gesloopt. Via 73-4 ; 76-5 ; 76 – 6 ; 85-7 eindigde de innings op 101 nadat Antony Alangra Napoleon de laatste 2 mannen had gebowled. Bowling cijfers: Mees 4/39/9; McInerney 4/26/10 en Antony 2/6/3.3. Onze spinners bleven zonder succes maar hun bijdrage was belangrijk zo moge blijken uit hun cijfers: Devanshu Arya 0/12/7 en Raza 0/17/4.

Het was gezellig druk op het Loopveld waar op 3 velden naast ACC1 ook ACC3 en Zomi’s actief waren. Heel veel oude club vrienden en vriendinnen hadden de weg naar het veld gevonden en dat gaf het gevoel van “de club leeft”.

Het bleek ook dat de laatste maanden ca. 20(!) nieuwe spelers de weg naar onze club gevonden hadden. Met al die nieuwe namen – soms uit verre landen – is het even wennen en ik moest dan ook denken aan de legendarische woorden van Theo Koomen waarin hij meldde dat hij niet de namen van de renners wilden weten, maar de rugnummers! De Commissie had gelukkig actie ondernomen door een lijst met zowel namen, nummers en foto’s te verspreiden.

De 101 van Sparta moesten nog wel even gemaakt worden. In Cameron Burnett (foto, 35) hebben we een uiterst geduldige opener gevonden. Hij bleef bijna 30 overs staan en ontving hulp van Jamie Mulready (18) en captain Raza (16) en Mr.Extra (21) bij het passeren van het Rotterdamse totaal voor 5 wickets. Well done ACC.

Zondag 26 juli a.s. speelt ACC weer thuis, nu tegen VOC. Komt dat zien, komt dat zien! De bal zal worden aangeboden door Harry van Lingen. Nieuwe bal sponsoren blijven van harte welkom.

broken image
broken image

English translation

Sparta runs aground on Het Loopveld - ACC1's first win

[by Observer] ACC can try to take away the field with the ball donated by Carolien Woudstra (thanks!) after winning the field. The XI Commission was faced with the arduous task of doing justice to all candidates for a place on the top team of ACC. Century maker of ACC2 Hosur Ananda Krishna returned and the 16-year-old student Mees van Vliet - who does not know him - was also given a place at the KNCB training courses.
Not long ago, Mees hung in the now-fallen climbing tree next to the clubhouse, but has since grown into a slim young person of about 2 meters. Of course, the Spartans did not know this information of our young bowler (son of John and Eva and grandson of Pieter and Miep), with the result that at 11.00 the first Spartan was cleared by Mees with his first ball and that the second Spartan had the same fate with the second ball. Line and length were perfect and the younger one had an opening rarely seen! Well, the old Bukhari (22 and ex ACC) then performed briefly, together with Balwantsingh (29), but Sparta was soon demolished with the help of Charles McInerney.
Via 73-4; 76-5; 76-6; 85-7, the innings ended on 101 after Antony Alangra Napoleon bowled the last 2 men. Bowling figures: Tit 4/39/9; McInerney 4/26/10 and Antony 2/6 / 3.3. Our spinners were unsuccessful but their contribution was important, as their figures show: Devanshu Arya 12/12/7 and Raza 17/07/04. It was pleasantly busy on the Loopveld, where ACC3 and Zomi's were active on 3 fields in addition to ACC1. A lot of old club friends had found their way to the field and that gave the feeling of “the club is alive”.
It also turned out that in recent months about 20 (!) new players had found their way to our club. With all those new names - sometimes from distant countries - it takes some getting used to and I had to think of the legendary words of Theo Koomen in which he said that he did not want to know the names of the riders, but the numbers! Fortunately, the Commission had taken action by confirming a list of names, numbers and photos. The Sparta 101 was not even made yet. In Cameron Burnett (35) we have found an extremely patient opener. He stood for almost 30 overs and received help from Jamie Mulready (18) and Captain Raza (16) and Mr. Extra (21) as he passed the Rotterdam total for 5 wickets. Well done ACC.
On Sunday, July 26, ACC will play at home again, now against VOC. Come and see, come and see! The ball will be offered by Harry van Lingen. New ball sponsors are always welcome.

Photo impression ACC-supporters and more by Duco Ohm

broken image
broken image
broken image
broken image
broken image