Return to site

Zorgen cricketclubs over veranderende tijden voetbalseizoen 2017-18

[door de redactie]     De cricketverenigingen hebben hun zorg uitgesproken over de negatieve gevolgen die de veranderende tijden van het komende voetbalseizoen van de amateurs kan hebben voor de cricketsport. Zo meldt de cricketbond in een bericht. ''Zij hebben middels een motie het KNCB-bestuur opgedragen - om in nauw overleg met de verenigingen - actief met de KNVB in overleg te treden om die nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken, en in dat kader tevens en waar mogelijk steun te zoeken bij andere sportbonden die ook nadelige effecten ondervinden van deze voorgenomen opzet van het KNVB competitieprogramma.'' Tijdens de algemene vergadering van de KNCB van 10 december 2016 hebben de cricketverenigingen kennisgenomen van het voornemen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond om het voetbalseizoen 2017-2018 later te beginnen en dus later te eindigen. Zie hier het KNCB-bericht over de plannen voor het amateurvoetbal.