Return to site

10 days till our Clubmeeting!

English below

Beste ACC leden, 

De jaarlijkse ALV staat voor de deur op 16 februari. Tijdens deze ALV zullen de bekende agenda punten natuurlijk weer behandeld worden. We zullen terugkijken op de sportieve prestatie en ook de sportieve plannen voor 2023 toelichten. Dit jaar zal er ruim aandacht zijn voor de financiële resultaten in 2022, een jaar waar we werden geconfronteerd met scherpe kosten verhogingen en een aantal onvoorziene uitgaven. Dit zal ook invloed hebben op de begroting van 2023 een jaar waarin de gestegen energiekosten hard zullen doorwerken en de hoogte van de contributies zal worden aangepast. 

We hopen op een grote opkomst tijdens de ALV om deze zaken met de leden te bespreken en de plannen vast te leggen. 

Het bestuur van ACC 

Dear Members of ACC,

The annual ALV is around the corner on February 16th. During the ALV the well-kown agenda items will of course be discussed. We will look back at the performance of ACC on and off the field and also explain the plans for 2023. This year there will be ample attention for the financial results in 2022, a year during which we were confronted with sharp cost increases and a number of unforseen expenses.This will also affect the budget for 2023, a year in which the increaed energy costs will have a strong effect and the level of the annual fees will have to be adjusted. 

We hope for a large turnout during the ALV to discuss these matters with our members and finalize and agree the plans. 

The board of ACC