Return to site

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

[door bestuur]

Beste leden,

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wetbescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Ook ACC heeft derhalve te maken met deze nieuwe wetgeving. 

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

In ons privacy beleid (dat op de website te vinden zal zijn) wordt informatie verstrekt over de wijze waarop ACC persoonsgegevens verwerkt van leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers en toernooideelnemers en andere personen waarmee ACC een relatie heeft.

Tevens zal U als lezer van onze nieuwsbrief volgende week worden gevraagd te bevestigen dat U deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen.

Voor meer informatie klik hier. Mochten er nog vragen zijn omtrent het privacy beleid, kunnen deze gesteld worden aan het bestuur (info@acc.nl). Aangezien dit privacy beleid kan wijzigen door de tijd, adviseren wij een ieder dit beleid regelmatig te bekijken voor wijzigingen.

Bestuur ACC