Return to site

Alle contributies ACC dienen deze week te worden betaald

[door Harry de Breet] Alle nog niet overgemaakte contributies voor ACC dienen deze week te worden betaald, benadrukt het bestuur met enige klem. Alle details over het voldoen van de aan uw club verschuldigde bijdragen zijn bovenaan op deze ACC-site te vinden door te klikken op het kopje 'Lidmaatschap' of klik hier.