Return to site


Arthur Reddering 1939 - 2023

Met het heengaan van onze vriend Arthur Reddering verliest A.C.C. opnieuw een lid dat meer dan 50 jaar de club trouw is gebleven.

Arthur kwam via A.F.C. met A.C.C. en cricket in contact. In zijn jonge jaren speelde hij in de jeugd met leeftijd genoten als Hans Honsdrecht, Bob Neseker en Duco Ohm. Een ongelukkig ingeworpen bal, kostte hem als helm-loze wicket keeper een tand en dat was voor toen even genoeg.

Zijn maatschappelijke carrière ontwikkelde zich al vroeg sterk en succesvol in de mode. Geen tijd voor cricket, maar hij bleef wel trouw lid van de club.

Eerst in de jaren ’80 van de vorige eeuw ging hij weer meedoen in een destijds nieuw opgericht ZAMI elftal.

In het Jubileum boek uit 1991 “De jaren Tachtig “ staat op pagina 70 met foto en al beschreven, hoe de Jonghe Heeren en de Oude Heeren elkaar wisten te vinden.

Arthur, wederom als wicketkeeper, met zijn vrienden Rein Akkerman Sr., Hans Woudstra, Hans Honsdrecht plus jeugdige aanwas en Dames.

Op de latere 50 NOT OUT bijeenkomsten, voor leden die meer dan 50 jaar lid van de club zijn, was hij ook een graag geziene deelnemer.

Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste jaren steeds meer in de steek en werd contact met zijn oudste vrienden in de “Club van 8“ steeds moeizamer.

Wij verliezen in Arthur een trouwe clubmakker en danken hem voor het vele plezier en de vriendschap ondervonden, zowel op als buiten het veld.

Max de Bruin
Ere Voorzitter