Return to site

Belangrijke mededeling over het innen van ACC’s contributiegelden

[door de redactie] Komende week zal ACC’s Penningmeester Irfan Alim de automatische incasso doen uitgaan, zo meldt het bestuur. Leden en donateurs die nog geen gebruik maken van een automatische incasso zullen een acceptgiro ontvangen. ''Wij verzoeken u uw contributie zsm over te maken op de bankrekening van ACC daar de gelden van groot belang zijn voor het goed kunnen runnen van uw club.'' Mocht u nav het bovenstaande vragen hebben, dan verzoeken wij u per email contact op te nemen met de Penningmeester, klik hierop voor zijn emailadres. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL 18 ABNA 054.63.55.064 ten name van de Amsterdamsche Cricket Club te Amstelveen. Voor meer informatie en de hoogte van de contributies voor het seizoen 2017 kun u ook hier klikken.