Return to site

Contributie verhoging  

[door Het Bestuur] Tijdens de redelijk goed bezochte ALV van afgelopen donderdag is het besluit genomen de contributies met €20 te verhogen. Dit is noodzakelijk in het licht van de velen stijgende kosten en het feit dat ACC de laatste drie jaar geen verhoging heeft doorgevoerd. De nieuwe contributie bedragen zullen worden verwerkt in de jaarlijkse inning die weer door ClubCollect zal worden verzorgd.

Klik hier voor de nieuwe contributies.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Sportieve groeten,

Het Bestuur