Return to site

Covid-19: medeling bestuur over lidmaatschapscontributie ACC

[door het bestuur] (English follows) De laatste dagen hebben we diverse vragen ontvangen met betrekking tot de contributie voor 2020. We begrijpen dat het zeer onzekere tijden zijn, maar toch hopen we dat er deze zomer toch nog gecricket kan worden.

Als vereniging hebben we altijd onze vaste verenigingskosten en die gaan gewoon door, ook als het seizoen later begint. Als lid van een vereniging verbind je jezelf met de club en dat stopt niet als er helaas zeer treurige ontwikkelingen zijn zoals de corona-pandemie. Je koopt niet per jaar een aantal wedstrijden of activiteiten, maar je bent deel van een vereniging. Het gaat hier ook om het verenigingsbelang op de lange termijn.

Dus blijven de lidmaatschapskosten ongewijzigd en hopen we toch nog dit jaar van onze mooie sport te kunnen genieten.

Mochten toekomstige ontwikkelingen tot een gewijzigd standpunt leiden dan zullen eventuele contributie aanpassingen alleen kunnen worden doorgevoerd na instemming van de algemene ledenvergadering van ACC.

Bestuur ACC

ENGLISH TRANSLATION

[by the board] In recent days we have received several questions regarding the contribution for 2020. We understand that these are very uncertain times, but we still hope that there will be cricket this summer.

As a club we always have our fixed club costs and they will continue as usual, even if the season starts later. As a member of a club you connect yourself with the club and that does not stop if there are unfortunately very nasty developments such as the corona/Covid-19 pandemic. You do not buy a number of competitions or activities per year, but you are part of a club. This also concerns the long-term interest of the club.

So the membership costs remain unchanged and we still hope to enjoy our beautiful sport this year.

Should future developments lead to a changed position, any contribution adjustments can only be made after approval of the general members' meeting of ACC.

The board