Return to site

In Memoriam

Wouter Hendriksen

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden

op 1 juni op de leeftijd van 76 jaar van

Wouter Hendriksen

Niet-spelend lid en ‘Fifty Not Out’ - member van ACC
Namens de ACC betuigen wij onze oprechte deelneming aan zijn naaste familie en vrienden 

 

WimPielage - voorzitter

Ernst Pieter Knupfer - secretaris