Return to site

Inschrijving gestart voor KNCB Talent-selectiedag op ACC zondag 22 september

broken image

[door redactie/MvO, English text included]Op de velden van ons aller ACC vindt op zondag 22 september de vijfde editie van de Talent-selectiedag van de KNCB plaats. ‘’In de afgelopen jaren kwamen er meer dan 100 jongens en meisjes op de selectiedag af om gezien te worden door de coaches van de Dutch Lions en Lionesses,’’ schrijft de bond. ‘’Heb jij de ambitie en wil jij ook in de lions and lionesses selectie deze winter? Schrijf je zelf snel in!’’ (zie onderaan het sitebericht van KNCB, via een klik hierop te bereiken). Deadline voor inschrijving is maandag 16 september 2019.

Dutch Lions

De spelers die deze zomer niet in de Dutch Lions (U12, U14 en U16 leeftijdscategorieën) hebben gespeeld, moeten eerst naar de Talent-selectiedag komen alvorens in aanmerking te komen voor de DL trials.

Selectieprogramma jongens:

U12 (geboren na 1 sept 2007) om 10:00 – 12:00 uur

U14 (geboren na 1 sept 2005) om 13:00 – 15:00 uur

U16 (geboren na 1 sept 2003) om 13:00 – 15:00 uur

Voor de Dutch Lions trials die in oktober plaats vindt, worden de spelers persoonlijk door de KNCB uitgenodigd. Het gaat dan om de huidige DL spelers aangevuld met degenen die zich tijdens de Talent-selectiedag in de kijker hebben gespeeld.

Dutch Lionesses

Voor de meisjes vinden op 22 september meteen de trials én de selectie plaats voor het Dutch Lionesses winterprogramma 2019/2020.

Selectieprogramma meisjes:

U11 en U13 om 10:00 – 12:00 uur

U15 en U17 om 13:00 – 15:00 uur

Tijdens de selectiedag zal een aantal fysieke en technische beoordelingen plaatsvinden; coaches kunnen op aanvraag feedback geven aan de spelers.

Voorwaarde voor het deelnemen aan het programma van de Dutch Lions en Lionesses is dat de speler ingeschreven staat bij een Nederlandse cricketclub.

Inschrijven voor de Talent-selectiedag kan via het onderstaande formulier onderaan het bericht op de KNCB-site, klik hierop.

Deadline voor inschrijving is maandag 16 september 2019.

The fifth edition of the KNCB Talent selection day will take place on the grounds of our ACC on Sunday 22 September. In recent years, more than 100 boys and girls have come to the selection day to be seen by the coaches of the Dutch Lions and Lionesses, the KNCB writes. Do you have the ambition, and do you want to be in the lions and lionesses selection this winter? Register yourself quickly! (See below the KNCB site message, accessible via a click on it). Deadline for registration is Monday, September 16, 2019.

Dutch Lions

Players who have not played in the Dutch Lions (U12, U14 and U16 age categories) this summer must first come to the Talent selection day before being eligible for the DL trials.

Selection program boys:

U12 (born after Sept. 1, 2007) at 10:00 am - 12:00 pm

U14 (born after Sept. 1, 2005) at 1:00 PM - 3:00 PM

U16 (born after Sept. 1, 2003) at 1:00 PM - 3:00 PM

The KNCB invites the players to the Dutch Lions trials that will take place in October. This concerns the current DL players, supplemented by those who played in the spotlight during the Talent selection day.

Dutch Lionesses

For the girls, the trials and selection for the Dutch Lionesses winter program 2019/2020 will immediately take place on 22 September.

Selection program girls:

U11 and U13 at 10:00 - 12:00

U15 and U17 at 13:00 - 15:00

A number of physical and technical assessments will take place during the selection day; coaches can provide feedback to the players upon request.

A condition for participating in the program of the Dutch Lions and Lionesses is that the player is registered with a Dutch cricket club.

You can register for the Talent selection day via the form below at the bottom of the message on the KNCB site, click here.

Deadline for registration is Monday, September 16, 2019.

---------

(thanks Rick Thorburn for the translation-MvO)