Return to site

KNCB: 'Komend cricketseizoen in geen enkele klasse promotie/degradatie'

[door de redactie] English follows. De KNCB meldt vanmiddag onder meer over de coronacrisis die ook ons cricket treft: ''Een aantal clubs heeft zorgen geuit over het invliegen (in het geval dat al toegestaan is) van overseas spelers en coaches. De KNCB deelt deze zorgen, aangezien het grote financiële gevolgen kan hebben wanneer er geen, of slechts een ingekorte, competitie gespeeld kan worden. Om die reden is besloten voor seizoen 2020 in geen enkele klasse een promotie-/degradatieregeling te hanteren. Clubs kunnen zelf beslissen al dan niet contractspelers in te zetten, zonder dat het gevolgen heeft voor het seizoen 2021.'' Zie verder KNCB-site en NOC*NSF-statement hier.

Full English translation follows on mentioned KNCB-site. Our translation of the above main message about the coming cricket competition is as follows: The KNCB says that ''a number of club has expressed worries about flying in (in case this is allowed) of overseas players and coaches. The KNCB shares these worries, as it can have substantial financial consequences if no, or a shortened competition can take place. For that reason it has been decided not to adopt a promotion/relegation system for any of the cricket divisions in the 2020 season. Clubs can decide for themselves to field contract players or not, without this having consequences for the 2021 season.''

De KNCB verder: ''Momenteel zijn alle sportactiviteiten – trainingen, wedstrijden, vergaderingen en evenementen – afgelast tot in ieder geval 6 april. De kans bestaat dat deze maatregel langer van kracht blijft. Zal dit invloed hebben op komend cricketseizoen? Zeer waarschijnlijk. In welke mate kunnen we echter nog niet overzien. Er wordt momenteel overleg gevoerd met o.a. de KNVB, de ICC en de bezoekende landen als Nieuw-Zeeland en Pakistan. De omstandigheden veranderen echter met de dag en er heerst nog veel onduidelijkheid. De KNCB werkt achter de schermen hard aan verschillende scenario’s voor zowel de nationale competities als de internationale thuiswedstrijden. Wij gebruiken bij onze besluitvorming de adviezen van het NOC*NSF en het RIVM als leidraad.

Nationale competitie

''De wedstrijdschema’s (m.u.v. zami/zomi en jeugd) liggen klaar voor het geval het seizoen begin mei, zoals gepland, kan starten en de velden vanaf dat moment beschikbaar zijn voor cricket. Mocht het seizoen worden ingekort, dan zal de insteek van de KNCB zijn om zoveel mogelijk teams zoveel mogelijk cricket te laten spelen. Momenteel wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. De kans is groot dat het seizoen 2020 er voor iedereen anders uit komt te zien. De KNCB rekent op ieders begrip en heeft er vertrouwen in dat de clubs de schouders eronder zullen zetten om er een zo sportief en mooi mogelijk seizoen van te maken.

Contact KNCB: Bart Kroesen

Promotie/degradatie

''Een aantal clubs heeft zorgen geuit over het invliegen (in het geval dat al toegestaan is) van overseas spelers en coaches. De KNCB deelt deze zorgen aangezien het grote financiële gevolgen kan hebben wanneer er geen, of slechts een ingekorte, competitie gespeeld kan worden. Om die reden is besloten voor seizoen 2020 in geen enkele klasse een promotie-/degradatieregeling te hanteren. Clubs kunnen zelf beslissen al dan niet contractspelers in te zetten, zonder dat het gevolgen heeft voor seizoen 2021.

Juridische ondersteuning

''Veel sportorganisaties worden geconfronteerd met juridische vraagstukken als gevolg van de maatregelen van de overheid. De Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) staat gereed voor werkgeversvragen vanuit de clubs via 026 - 4834450 of e-mail. Check de website van de WOS voor een FAQ voor werkgevers. Daarnaast is Sanne Koster, advocaat bij Marxman Advocaten, beschikbaar voor vragen vanuit clubs over de financiële gevolgen voor sportverenigingen. Denk aan huurverplichtingen en arbeidsrechtelijke vraagstukken bij het stilleggen of niet aanvangen van de competitie voor sportbonden/verenigingen met betaalde krachten in dienst. Sanne Koster is bereikbaar via 06 - 14443298.

Contact KNCB: Jaap Wals

Internationale wedstrijden

''Op dit moment is het nog onduidelijk of de T20I tegen Nieuw-Zeeland, de Quad Series met Namibië, USA en Oman en de ODI’s in de ICC Super League tegen Pakistan gespeeld kunnen worden. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en er wordt nauw contact onderhouden met de ICC, de betrokken landen en onze coaches en spelers. Voor de vrouwen staat in juli een WK kwalificatie in Sri Lanka op het programma. Op het moment van schrijven is hier nog niets over bekend. De ICC Super League wedstrijden in Zimbabwe (september) en de T20 World Cup (oktober/november) voor de mannen liggen wat verder in de toekomst, maar krijgen mogelijk ook te maken met de gevolgen van het schuiven van het totale internationale programma.

ALV en verenigingsbijeenkomsten

''De ALV staat gepland op 16 april en kan binnen de huidige getroffen maatregelen plaatsvinden. Mocht blijken dat de periode van sociale afstand verlengd wordt na 6 april, dan zal de ALV op een later moment moeten plaatsvinden. De verenigingsbijeenkomsten voor de regio’s Oost, Zuid en Amsterdam zijn inmiddels geannuleerd. De KNCB bekijkt of deze bijeenkomsten later alsnog plaats kunnen vinden of dat regio’s worden samengevoegd.

Contact KNCB: Tom Heggelman

Overige activiteiten

''Een aantal cursussen, opleidingen en bijeenkomsten heeft geen doorgang kunnen vinden. Er wordt gekeken om deze op een later moment in te halen. Daarnaast wordt de mogelijk onderzocht een aantal cursussen online aan te bieden.

Contact KNCB: Subir Shrestha

FAQ NOC*NSF

''Het NOC*NSF heeft voor haar leden een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Deze lijst wordt dagelijks geüpdatet op basis van vragen die binnenkomen en waarvan de antwoorden met behulp van sportbonden worden geformuleerd,'' aldus de KNCB vanmiddag.