Return to site

KNCB Talent-selectiedag zondag 27 september bij ACC - inschrijven!

broken image

[door de redactie/MvO] (English follows) De jaarlijkse KNCB Talent-selectiedag vindt dit jaar op zondag 27 september plaats op de velden van ACC! ''Dit is de eerste stap voor de talentvol spelers richting de Dutch Lions en Lionesses selectieprogramma,'' zo meldt ons Subir Shrestha, verantwoordelijk voor Talent en Coach Ontwikkeling bij de KNCB. De inschrijving voor de selectiedag is geopend. De uitnodiging is niet bestemd voor Dutch Lions en Lionesses. Inschrijving is open t/m vrijdag 25 september. Aanmelden via deze link: https://www.kncb.nl/nieuws/kncb-talent-selectiedag-2020/

KNCB Talent-selectiedag 2020

Heb jij de ambitie om in de nationale jeugdteams te spelen, en wil jij kans maken om opgenomen te worden in de Lions and Lionesses selectie deze winter? Schrijf je snel in!

Op de velden van ACC (Amsterdamsche Cricket Club) vindt op zondag 27 september de zesde editie van de Talent-selectiedag van de KNCB plaats.

In de afgelopen jaren kwamen meer dan 100 jongens en meisjes op de selectiedag af om gezien te worden door de coaches van de Dutch Lions en Lionesses. Tijdens de selectiedag worden spelers getest op een aantal fysieke en technische punten. De deelnemers ontvangen binnen een week de beoordelingen en feedback van de coaches.

Dutch Lions

De spelers die afgelopen winter en/of deze zomer niet in de Dutch Lions (U12, U14 en U16 leeftijdscategorieën) hebben gespeeld, moeten naar de Talent-selectiedag komen alvorens in aanmerking te kunnen komen voor de DL trials, aldus de KNCB.

Selectieprogramma jongens:

U12 (geboren na 1 september 2008) 10:00 – 12:00 uur

U14 (geboren na 1 september 2006) 13:00 – 15:00 uur

U16 (geboren na 1 september 2004) 13:00 – 15:00 uur

Voor de Dutch Lions trials die in oktober (zaterdag 17 en 24 okt) plaatsvinden, worden de spelers persoonlijk door de KNCB uitgenodigd. Het gaat dan om de huidige DL-spelers aangevuld met degenen die zich tijdens de Talent-selectiedag in de kijker hebben gespeeld. Daarna maakt de KNCB de selectie voor het Dutch Lions winterprogramma 2020/2021 bekend.

Dutch Lionesses

De spelers die afgelopen winter en/of deze zomer niet in de Dutch Lionesses (U13, U15 en U17 leeftijdscategorieën) hebben gespeeld, moeten naar de Talent-selectiedag komen. Voor de meisjes vindt op 27 september meteen de selectie plaats voor het Dutch Lionesses winterprogramma 2020/2021.

Selectieprogramma meisjes:

U11 (geboren na 1 september 2009) 10.00 - 12.00 uur

U13 (geboren na 1 september 2007) 10.00 - 12.00 uur

U15 (geboren na 1 september 2005) 13.00 - 15.00 uur

U17 (geboren na 1 september 2003) 13.00 - 15.00 uur

Locatie

ACC (Amsterdamsche Cricket Club)

Sportpark 't Loopveld

Aanloop 3, Amstelveen

English translation

Register for KNCB Talent selection day Sunday 27 September at ACC!

[by the editor/MvO] The annual KNCB Talent selection day will take place this year on Sunday 27 September at the ACC pitches! ''This is the first step for the talented players towards the Dutch Lions and Lionesses selection program,'' according to Subir Shrestha, responsible for Talent and Coach Development at the KNCB. Registration for the selection day is open. The invitation is not intended for Dutch Lions and Lionesses. Registration is open until Friday, September 25. Register via this link:https://www.kncb.nl/nieuws/kncb-talent-selectiedag-2020/

KNCB Talent selection day 2020

Do you have the ambition to play in the national youth teams, and do you want to have a chance to be included in the Lions and Lionesses selection this winter? Register quickly!

The sixth edition of the KNCB Talent Selection Day will take place on the fields of ACC (Amsterdamsche Cricket Club) on Sunday 27 September. In recent years, more than 100 boys and girls came to the selection day to be seen by the coaches of the Dutch Lions and Lionesses. During the selection day, players are tested on a number of physical and technical points. The participants will receive the assessments and feedback from the coaches within a week.

Dutch Lions

The players who did not play in the Dutch Lions (U12, U14 and U16 age categories) last winter and / or this summer must come to the Talent selection day before being eligible for the DL trials, according to the KNCB.

Selection program boys:

U12 (born after September 1, 2008) 10:00 am - 12:00 pm

U14 (born after September 1, 2006) 1:00 pm - 3:00 pm

U16 (born after September 1, 2004) 1:00 pm - 3:00 pm

For the Dutch Lions trials that will take place in October (Saturday 17 and 24 Oct), the players will be personally invited by the KNCB. This concerns the current DL players supplemented by those who have played themselves in the spotlight during the Talent selection day. The KNCB will then announce the selection for the Dutch Lions winter program 2020/2021.

Dutch Lionesses

The players who did not play in the Dutch Lionesses (U13, U15 and U17 age categories) last winter and / or this summer, must come to the Talent selection day. The girls will immediately be selected for the Dutch Lionesses winter program 2020/2021 on 27 September.

Selection program girls:

U11 (born after September 1, 2009) 10 am - 12 noon

U13 (born after September 1, 2007) 10 am - 12 noon

U15 (born after September 1, 2005) 1:00 pm - 3:00 pm

U17 (born after September 1, 2003) 1:00 pm - 3:00 pm

Location

ACC (Amsterdam Cricket Club)

Sportpark 't Loopveld

Aanloop 3, Amstelveen

broken image

Foto KNCB Talent-selectiedag 2019